Bóc tách khối lượng
Bóc tách khối lượng bê tông lót bằng Qs Crystal

Bóc tách khối lượng bê tông lót bằng Qs Crystal

Công tác bê tông lót là công tác phổ biến nhất gần như các công trình đều có đầu mục công việc này. Có 2 móng phổ biến hiện nay đó là móng băng và móng đơn, HTN sẽ giới thiệu cho các bạn cách tính khối lượng bê tông lót trên phần mềm QS Crystal cho móng băng, cách thực hiện móng đơn hoàn toàn tương tự.

Cách xử lý khi bản vẽ có nhiều tỷ lệ khác nhau trên phần mềm QS Crystal

Cách xử lý khi bản vẽ có nhiều tỷ lệ khác nhau trên phần mềm QS Crystal

Một bản vẽ thiết kế có thể sẽ dùng nhiều tỷ lệ khác nhau, khi bóc tách khối lượng phần mềm QS Crystal sẽ chỉ hiểu được 1 tỷ lệ nhất định. (ví dụ Mặt bằng và Chi tiết). Để có thể sử dụng nhiều tỷ lệ trên cùng một bản vẽ bạn có thể sử dụng một trong các cách như load nhiều bản vẽ 1 lúc hoặc sử dụng vùng căn chỉnh

Ẩn hiện layer, xoay trục bản vẽ trên phần mềm QS Crystal

Ẩn hiện layer, xoay trục bản vẽ trên phần mềm QS Crystal

Ẩn hiện layer, xoay trục bản vẽ trên phần mềm QS Crystal, tương tự như Cad các bản vẽ bạn đưa vào phần mềm khi thực hiện bóc tách khối lượng có quá nhiều đường nét, dẫn tới khi đo bóc chúng ta sẽ rất rối mắt dễ nhầm lẫn, sai sót hoặc bản vẽ không được căn theo phương trục X hoặc Y, do đó khi bóc tách khối lượng ta cần căn chỉnh lại.

Điều chỉnh tỷ lệ kích thước bản vẽ trên phần mềm QS Crystal

Điều chỉnh tỷ lệ kích thước bản vẽ trên phần mềm QS Crystal

Khi thực hiện bóc tách khối lượng trên phần mềm QS Crystal bằng file dạng Pdf hoặc ảnh sẽ phải chỉnh lại tỷ lệ. Đối với bản vẽ Cad thường có sẵn thông số tỷ lệ nhưng đôi khi người thiết kế có thể sai sót, nhầm lẫn và cần phải chỉnh lại. Để điều chỉnh lại tỷ lệ kích thước bản vẽ, bạn sử dụng công cụ Căn trục X hoặc Căn trục Y ở Menu Bản vẽ.

0879.888.986