Tiến độ - Biện pháp thi công

[AutoCad] Quy định về lập bản vẽ hoàn công và Mẫu dấu bản vẽ hoàn công mới nhất áp dụng từ năm 2021

[AutoCad] Quy định về lập bản vẽ hoàn công và Mẫu dấu bản vẽ hoàn công mới nhất áp dụng từ năm 2021

Trong quy định mới nhất về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng được áp dụng từ ngày 26/01/2021 theo hiệu lực của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Sau đây là những lưu ý mà Nhà thầu thi công lập Bản vẽ hoàn công cần quan tâm, và đính kèm là file AutoCad mẫu dấu bản vẽ hoàn công theo đúng quy định để Nhà thầu thi công tham khảo sử dụng.

[Review] Cần lưu ý những gì? trong quy định mới về quản lý chất lượng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

[Review] Cần lưu ý những gì? trong quy định mới về quản lý chất lượng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Mỗi lần có văn bản mới ra là cái bệnh chẻ chữ của em lại tái phát Hôm qua lướt nhanh một lượt cái văn bản mới mà Nhà thầu và TVGS đều quan tâm Văn bản được 'xuất bản trên mạng' hôm qua, nhưng hiệu lực từ ngày ký, tức ngày 26/01/2021 Tên chính thức là Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Cũng thấy có mấy cái khác , chia sẻ với anh em

0879.888.986