Hướng dẫn Dự toán PVKT
(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cần Thơ năm 2021 theo Quyết định số 3513/QĐ-UBND

(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cần Thơ năm 2021 theo Quyết định số 3513/QĐ-UBND

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Cần Thơ được công bố mới nhất theo Quyết định số 3513/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm các bộ: đơn giá xây dựng, đơn giá sữa chữa và bảo dưỡng, khảo sát, đơn giá thí nghiệm, đơn giá lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Phần mềm Dự toán PVKT đã cập nhật đầy đủ bộ đơn giá xây dựng này

(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 theo Quyết định số 2966/QĐ-UBND

(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 theo Quyết định số 2966/QĐ-UBND

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được công bố mới nhất theo Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 21 tháng 07 năm 2023. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm các bộ: đơn giá xây dựng, đơn giá lắp đặt, khảo sát, đơn giá sữa chữa và bảo dưỡng, thí nghiệm, lắp đặt máy và thiết bị. Phần mềm Dự toán PVKT đã cập nhật đầy đủ bộ đơn giá xây dựng này

(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình TP Hà Nội năm 2023 theo Quyết định số 381/QĐ-UBND

(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình TP Hà Nội năm 2023 theo Quyết định số 381/QĐ-UBND

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn TP Hà Nội được công bố mới nhất theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký, gồm bộ đơn giá xây dựng xây dựng công trình. Phần mềm Dự toán PVKT đã cập nhật đầy đủ bộ đơn giá xây dựng này.

(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND

(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được công bố mới nhất theo Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2023. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm các bộ: đơn giá xây dựng, đơn giá sữa chữa và bảo dưỡng công trình, đơn giá thí nghiệm chuyên nghành, đơn giá lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Phần mềm Dự toán PVKT đã cập nhật đầy đủ bộ đơn giá xây dựng này.

(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tiền Giang năm 2023 theo Quyết định số 3670/QĐ-UBND

(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tiền Giang năm 2023 theo Quyết định số 3670/QĐ-UBND

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được công bố mới nhất theo Quyết định số 3670/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2022. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm các bộ: đơn giá xây dựng, đơn giá sữa chữa và bảo dưỡng công trình, đơn giá thí nghiệm chuyên nghành, đơn giá lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Phần mềm Dự toán PVKT đã cập nhật đầy đủ bộ đơn giá xây dựng này.

(Mới nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định số 940/QĐ-UBND

(Mới nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định số 940/QĐ-UBND

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được công bố mới nhất theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 08 tháng 04 năm 2021. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm các bộ: đơn giá xây dựng, đơn giá sữa chữa và bảo dưỡng công trình, đơn giá thí nghiệm chuyên nghành, đơn giá lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Phần mềm Dự toán PVKT đã cập nhật đầy đủ bộ đơn giá xây dựng

(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hậu Giang năm 2022 theo Quyết định số 2092/QĐ-UBND

(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hậu Giang năm 2022 theo Quyết định số 2092/QĐ-UBND

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được công bố mới nhất theo Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2022. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm các bộ: đơn giá xây dựng, đơn giá sữa chữa và bảo dưỡng công trình, đơn giá thí nghiệm chuyên nghành, đơn giá lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Phần mềm Dự toán PVKT đã cập nhật đầy đủ bộ đơn giá xây dựng.

(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2022 theo Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND

(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2022 theo Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được công bố mới nhất theo Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 09 năm 2022. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2022, gồm có bộ đơn giá xây dựng công trình. Phần mềm Dự toán PVKT đã cập nhật đầy đủ bộ đơn giá xây dựng này.

(Mới nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND

(Mới nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước được công bố mới nhất theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 26 tháng 05 năm 2023. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm các bộ: đơn giá xây dựng, đơn giá sữa chữa và bảo dưỡng công trình, đơn giá thí nghiệm chuyên nghành, đơn giá lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Phần mềm Dự toán PVKT đã cập nhật đầy đủ bộ đơn giá xây dựng này.

(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND

(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương được công bố mới nhất theo Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2024. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm các bộ: đơn giá xây dựng, đơn giá sữa chữa và bảo dưỡng công trình, đơn giá thí nghiệm chuyên nghành, đơn giá lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Phần mềm Dự toán PVKT đã cập nhật đầy đủ bộ đơn giá xây dựng này.

(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre theo Quyết định số 2906/QĐ-UBND

(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre theo Quyết định số 2906/QĐ-UBND

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre được công bố mới nhất theo Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm các bộ: đơn giá xây dựng, đơn giá sữa chữa và bảo dưỡng công trình, đơn giá thí nghiệm chuyên nghành, đơn giá lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Phần mềm Dự toán PVKT đã cập nhật đầy đủ bộ đơn giá xây dựng này.

(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND

(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được công bố mới nhất theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 27 tháng 09 năm 2022. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm các bộ: đơn giá xây dựng, đơn giá sữa chữa và bảo dưỡng công trình, đơn giá thí nghiệm chuyên nghành... Phần mềm Dự toán PVKT đã cập nhật đầy đủ bộ đơn giá xây dựng này.

0879.888.986