Đấu thầu qua mạng
Chuyển đổi tài khoản người dùng sang Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia mới (Hệ thống e-GP)

Chuyển đổi tài khoản người dùng sang Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia mới (Hệ thống e-GP)

Từ 01/7/2022 các tài khoản người dùng đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia cũ (chạy trên Internet Explorer) sẽ cần chuyển đổi sang Hệ thống e-GP để sẵn sàng vào ngày 01/8/2022 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực, đồng thời Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới (Hệ thống e-GP) sẽ chính thức vận hành.

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT V/v cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT V/v cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Ngày 31/5/2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Đây có thể gọi là 01 siêu Thông tư về Đấu thầu vì các quy định quan trọng được quy định trong đó.

Cách tải hồ sơ mời thầu qua mạng (nhanh và không lỗi)

Cách tải hồ sơ mời thầu qua mạng (nhanh và không lỗi)

Hồ sơ mời thầu luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu trong công tác đấu thầu. Đây chính là đề bài dành cho các Nhà thầu giải và nếu Nhà thầu giải được mà có hiệu quả thì mới tiếp tục tham gia dự thầu. Việc tiếp cận với Hồ sơ mời thầu hiện nay có thể thực hiện rất đơn giản, tất cả các nhà thầu đều có thể thực hiện.

Cách tìm kiếm, cập nhật thông tin đấu thầu từ Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Cách tìm kiếm, cập nhật thông tin đấu thầu từ Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Các thông tin về đấu thầu hiện nay đang ngày càng được công khai và minh bạch nhằm tăng tối đa tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu. Nhà thầu có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về gói thầu và nhận các thông tin thay đổi của gói thầu từ Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

0879.888.986