Quản lý chất lượng
[Tài liệu] Biện pháp thi công Đường giao thông - kèm Thuyết minh và bản vẽ

[Tài liệu] Biện pháp thi công Đường giao thông - kèm Thuyết minh và bản vẽ

Đường là một hạng mục công trình quan trọng trong xây dựng cơ sở hạ tầng, và để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, việc thi công đường đòi hỏi sự chú trọng đến các biện pháp thi công, tổ chức và an toàn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu từng phần của biện pháp thi công đường giao thông với nội dung được phân chia chi tiết, bao gồm tài liệu thuyết minh biện pháp thi công đính kèm.

[EXCEL] BIỂU MẪU THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

[EXCEL] BIỂU MẪU THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

Với các dự án xây dựng hiện nay thì việc thanh toán, quyết toán diễn ra liên tục trong quá trình xây dựng từ lúc khởi công cho tới lúc công trình đi vào hoạt động. Việc thanh toán giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ đảm bảo cho công việc được diễn ra liên tục, đáp ứng tiến độ, chất lượng đã kí kết giữa các bên. HTN xin chia sẽ 2 bộ biểu mẫu để Kỹ sư QS có thể tham khảo sử dụng vào dự án của mình.

Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

Chi tiết Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng được quy định trong Điều 13 của Nghị định 06/2021...


Chia sẻ mới nhất

0879.888.986