Quản lý chất lượng
[EXCEL] BIỂU MẪU THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

[EXCEL] BIỂU MẪU THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

Với các dự án xây dựng hiện nay thì việc thanh toán, quyết toán diễn ra liên tục trong quá trình xây dựng từ lúc khởi công cho tới lúc công trình đi vào hoạt động. Việc thanh toán giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ đảm bảo cho công việc được diễn ra liên tục, đáp ứng tiến độ, chất lượng đã kí kết giữa các bên. HTN xin chia sẽ 2 bộ biểu mẫu để Kỹ sư QS có thể tham khảo sử dụng vào dự án của mình.

Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

Chi tiết Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng được quy định trong Điều 13 của Nghị định 06/2021...

0879.888.986