Bóc tách khối lượng bê tông lót bằng Qs Crystal

Bóc tách khối lượng bê tông lót bằng Qs Crystal

Công tác bê tông lót là công tác phổ biến nhất gần như các công trình đều có đầu mục công việc này. Có 2 móng phổ biến hiện nay đó là móng băng và móng cọc, HTN sẽ giới thiệu cho các bạn cách tính khối lượng bê tông lót trên phần mềm QS Crystal cho móng băng, cách thực hiện móng đơn hoàn toàn tương tự.

Bóc tách khối lượng bê tông lót móng băng bằng phần mềm QS Crystal

Bước 1: Tạo dự án mới, sau đó thêm bản vẽ bạn cần bóc tách khối lượng. Thực hiện click chuột phải ở Khu vực Bản vẽ

Bóc tách khối lượng bê tông lót bằng Qs Crystal

Bước 2: Tạo nhóm mới ở khu vực Bóc tách, thường tên nhóm này là tên công việc. Thực hiện click chuột phải ở khu vực Bóc tách

Bóc tách khối lượng bê tông lót bằng Qs Crystal

Bước 3: Khai báo thông tin

 • Tên nhóm: Tên công việc được đo bóc
 • Id: Tự sinh, bạn không cần đặt tên
 • Thư mục: Thường là đặt tên theo hạng mục/ nhóm công tác

Kiểu đo: Đối với công tác bê tông thì kiểu đo ta sẽ để là diện tích

Bóc tách khối lượng bê tông lót bằng Qs Crystal

Mặt bằng móng được sử dụng để thực hành:

Chi tiết mặt cắt móng M1, M2, M3

Ta nhận thấy, đối với móng băng này thì bê tông lót sẽ mở rộng ra so với mép kết cấu ra mỗi bên là 0.1m.

Bước 4: Thực hiện bóc tách khối lượng, sử dụng kiểu đường hoặc điểm để đo bóc, nếu cộng thì để tính cộng, nếu trừ thì để tính trừ

 • Đo toàn sàn, ở phép đo 0001 màu xanh (bạn có thể đổi tên phép đo bằng cách bấm F2)
 • Trừ vị trí không có bê tông lót giữa các trục 1/2, 2/3, 3/4 ở các phép đo 002, 003, 004 màu đỏ (bạn có thể đổi tên phép đo bằng cách bấm F2)

Bóc tách khối lượng bê tông lót bằng Qs Crystal

Đổi tên phép đo để dễ hình dung:

Bước 5: Tính thể tích bê tông lót bằng cách trở về Khu vực Bóc tách, Click chuột phải vị trí công tác => Thuộc tính

Bóc tách khối lượng bê tông lót bằng Qs Crystal

Tại bảng thuộc tính:

 • Tham số mặc định: nhập chiều cao 0,1m bằng chiều cao bê tông lót
 • Tham số đo đạc: Hiển thị kết quả / Tính thể tích

Bóc tách khối lượng bê tông lót bằng Qs Crystal

Kết quả nhận được:

Bóc tách khối lượng bê tông lót bằng Qs Crystal

Bê tông lót theo thiết kế mở rộng hơn so với mép kết cấu là 0.1m, đo đó cách xử lý trên phần mềm như sau:

Sang khu vực bảng Chi tiết, chọn phép đo, kích chuột phải vào bản vẽ / Mở rộng phép đo

+ Nhập 0.1 vị trí phép đo toàn sàn

+ Nhập -0.1 vị trí thu nhỏ ở vị trí phép đo giữa trục 1/2, 2/3, 3/4

Kết quả nhận được bê tông lót móng cần tính:


Phần mềm QS Crystal - Giải pháp chuyển đổi số cho ngành xây dựng

 • Bóc tách khối lượng trực tiếp trên bản vẽ 2D (CAD, PDF, BMP, PNG...)
 • Tăng tốc độ bóc tách khối lượng nhanh hơn gấp 5 lần so với phương pháp truyền thống
 • Tiết kiệm đến 50% nhân lực cho Doanh nghiệp về công việc lập dự toán, đấu thầu, quản lý chi phí
 • Lưu các trao đổi, bàn bạc của các bên trên cùng một hệ thống, hỗ trợ quá trình kiểm tra và theo dõi
 • 100% bản quyền cho doanh nghiệp mà không cần cài đặt thêm các phần mềm khác

Link phần mềm: QS Crystal

Hotline tư vấn và phân phối toàn miền Bắc: 0879 888 986 - HocThatNhanh.vn

 

0879.888.986