Quy định về khóa học

Quy định về khóa học

I. Quy định về sử dụng khóa học

Để sử dụng Khóa học, Học viên sử dụng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập vào website. Học viên thực hiện theo các hướng dẫn trên website để kích hoạt cũng như tham gia vào Khóa học.

Khi sử dụng Khóa học trên website, Học viên cam kết và tuyệt đối tuân thủ các quy định chung và quy định như dưới đây, nếu vi phạm một trong các quy định, Học viên sẽ bị áp dụng các chính sách chung đã được công khai cũng như các vi phạm pháp luật (nếu có).

  • Chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập và mọi hoạt động dưới tên đăng ký, mật khẩu và hòm thư điện tử của mình. Học viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị về những hành vi hoặc dấu hiệu sử dụng trái phép tài khoản.
  • Không được sử dụng chung tài khoản với người khác, mỗi một tài khoản chỉ có 01 người được sử dụng.
  • Khi trao đổi, thảo luận với Học viên khác trong Khóa học, Học viên không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với Học viên khác. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).
  • Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào các khóa học của HocThatNhanh.
  • Nghiêm cấm việc phát tán nội dung các bài học trên hệ thống của HocThatNhanh ra bên ngoài. Không cung cấp bất kỳ thông tin cho bên thứ ba.
  • Không sử dụng Khóa học và các dịch vụ trên website vào các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, thăm dò thông tin, phá hoại tài sản, xâm nhập gây hư hại tới hệ thống.
  • Tuyệt đối không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của các sản phẩm, dịch vụ, khóa học trong hệ thống HocThatNhanh dưới bất kỳ hình thức nào.

II. Quy định về thanh toán

Học viên sử dụng một trong các hình thức thanh toán dưới đây để thực hiện thanh toán tiền mua Khóa học:

Chuyển khoản: Học viên lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt mua khóa học trên website. Học viên tiến hành chuyển khoản theo hướng dẫn của Ban quản trị để thanh toán khóa học đặt mua.

Thanh toán khi nhận mã kích hoạt khóa học (COD): Học viên lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt mua khóa học trên website. Sau khi nhận được thông tin đặt mua Khóa học của Học viên, Ban Quản Trị sẽ liên lạc để xác nhận lại địa chỉ và số điện thoại của Học viên. Đối tác giao hàng của HocThatNhanh sẽ liên lạc với Học viên để giao Mã kích hoạt và nhận tiền mua Khóa học.

III. Quy định về việc hủy mua khóa học

Đơn đặt mua Khóa học chỉ được hủy khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Ban quản trị chưa thực hiện giao/chuyển mã kích hoạt cho Người đặt mua.

Ban quản trị không liên lạc được với Người đặt mua Khóa học trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm đơn đặt mua được ghi nhận trên hệ thống của website.

Theo thỏa thuận và thống nhất của Ban quản trị và Người đặt mua.

IV. Quy định về việc hoàn trả học phí

Điều kiện để Học viên được hoàn tiền mua Khóa học gồm: 

Học viên gửi thông báo tới email [email protected] cho Ban quản trị về việc yêu cầu hoàn lại tiền mua khóa học, email cần nêu rõ lý do muốn hoàn lại tiền mua khóa học và phải được gửi tới Ban quản trị trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm Học viên kích hoạt khóa học thành công.

Ban quản trị từ chối thực hiện việc hoàn trả tiền mua Khóa học nếu email của Học viên gửi cho Ban quản trị đã quá 24 giờ kể từ thời điểm Khóa học được kích hoạt và thời gian học vượt quá 10% số bài học có trong Khóa học.

Các hình thức mà Ban quản trị hoàn trả lại tiền mua Khóa học cho Học viên:

Học viên sẽ nhận được tiền đã mua khóa học trong thời gian 7 ngày làm việc và nhận thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng (phí chuyển khoản nếu có sẽ do Học viên chịu theo quy định của ngân hàng)

Nếu Học viên thanh toán khóa học bằng hình thức giao mã kích hoạt và thanh toán (COD), thì khoản tiền mà Học viên được nhận lại là sẽ bằng Giá bán Khóa học tại thời điểm Học viên mua trừ đi chi phí COD và lệ phí khi chuyển khoản ngân hàng (nếu có).

Ngay sau khi hoàn trả lại tiền mua khóa học cho Học viên, Ban quản trị sẽ khóa toàn bộ quyền truy xuất đến khóa học cũng như các tài liệu liên quan đến khóa học của Học viên.


Chia sẻ mới nhất

0879.888.986