Tài liệu xây dựng
Đấu thầu qua mạng là gì?

Đấu thầu qua mạng là gì?

Đấu thầu qua mạng là việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đây là định nghĩa mới nhất theo Luật Đấu thầu mới (sắp được Quốc hội thông qua). Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia được vận hành trên website https://muasamcong.mpi.gov.vn/.

[EXCEL] BIỂU MẪU THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

[EXCEL] BIỂU MẪU THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

Với các dự án xây dựng hiện nay thì việc thanh toán, quyết toán diễn ra liên tục trong quá trình xây dựng từ lúc khởi công cho tới lúc công trình đi vào hoạt động. Việc thanh toán giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ đảm bảo cho công việc được diễn ra liên tục, đáp ứng tiến độ, chất lượng đã kí kết giữa các bên. HTN xin chia sẽ 2 bộ biểu mẫu để Kỹ sư QS có thể tham khảo sử dụng vào dự án của mình.

0879.888.986