Tài liệu xây dựng
[Khóa học] Đấu thầu qua mạng theo quy định mới nhất tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

[Khóa học] Đấu thầu qua mạng theo quy định mới nhất tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Ngày 01/08/2022 Siêu Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT chính thức có hiệu lực, để kịp thời nắm bắt, cập nhật, áp dụng các quy định mới nhất của Thông tư 08, Học Thật Nhanh tổ chức khóa đạo tạo nghiệp vụ Đấu thầu và Đấu thầu qua mạng để phổ biến, cập nhật cho Anh Em bạn bè đồng nghiệp

Chuyển đổi tài khoản người dùng sang Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia mới (Hệ thống e-GP)

Chuyển đổi tài khoản người dùng sang Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia mới (Hệ thống e-GP)

Từ 01/7/2022 các tài khoản người dùng đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia cũ (chạy trên Internet Explorer) sẽ cần chuyển đổi sang Hệ thống e-GP để sẵn sàng vào ngày 01/8/2022 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực, đồng thời Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới (Hệ thống e-GP) sẽ chính thức vận hành.

0879.888.986