Tài liệu xây dựng
Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng - Một số nội dung cơ bản và điểm mới quan trọng

Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng - Một số nội dung cơ bản và điểm mới quan trọng

Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Đây là văn bản quan trọng nhất về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có liên quan bao trùm tất cả các công trình xây dựng từ nguồn vốn liên quan đến yếu tố nhà nước tại Việt Nam.

Cách tải hồ sơ mời thầu qua mạng (nhanh và không lỗi)

Cách tải hồ sơ mời thầu qua mạng (nhanh và không lỗi)

Hồ sơ mời thầu luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu trong công tác đấu thầu. Đây chính là đề bài dành cho các Nhà thầu giải và nếu Nhà thầu giải được mà có hiệu quả thì mới tiếp tục tham gia dự thầu. Việc tiếp cận với Hồ sơ mời thầu hiện nay có thể thực hiện rất đơn giản, tất cả các nhà thầu đều có thể thực hiện.

Làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng như thế nào?

Làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng như thế nào?

Làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng là một chức năng cho phép Nhà thầu nhận yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu từ bên mời thầu và trả lời yêu cầu làm rõ thông qua Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia. Khi có thông báo mới nhất từ BMT hệ thống sẽ gửi email cho người phụ trách dự thầu (theo thông tin của CTS nộp HSDT) và lãnh đạo cao nhất của Nhà thầu.

Làm rõ hồ sơ mời thầu qua mạng như thế nào?

Làm rõ hồ sơ mời thầu qua mạng như thế nào?

Làm rõ hồ sơ mời thầu qua mạng là chức năng để nhà thầu gửi yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu đến bên mời thầu thông qua Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia. Nhà thầu không cần gửi văn bản, email hay phương tiện nào khác đến bên mời thầu. Tiết kệm rất nhiều thời gian, công sức, chi phí cho nhà thầu và các thông tin đều được minh bạch, công khai.

Cách quản lý thư viện AutoCAD với Tool Palette (chi tiết nhất)

Cách quản lý thư viện AutoCAD với Tool Palette (chi tiết nhất)

Tool Palettes của AutoCAD là một công cụ tuyệt vời giúp truy cập nhanh vào các công cụ và lệnh CAD. Bạn có thể mở rộng khả năng sử dụng của Tool Palettes bằng cách tạo bảng công cụ cho riêng bạn để lưu trữ các block thường dùng, kiểu đo kích thước dimstyle, kiểu leader và thậm chí là các lệnh với 3 bước như sau

Các hình thức lựa chọn nhà thầu phổ biến nhất

Các hình thức lựa chọn nhà thầu phổ biến nhất

Các hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định trong Mục I Chương II Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Có 8 hình thức lựa chọn nhà thầu bao gồm: Đấu thầu rộng rãi; Đấu thầu hạn chế; Chỉ định thầu; Chào hàng cạnh tranh; Mua sắm trực tiếp; Tự thực hiện; Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt; Tham gia thực hiện của cộng đồng

Phương thức lựa chọn nhà thầu là gì?

Phương thức lựa chọn nhà thầu là gì?

Các phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Chưa có định nghĩa phương thức là gì nhưng có thể hiểu phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là phương pháp và cách thức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

0879.888.986