Excel VBA Xây dựng
Cách xử lý khi gặp lỗi vòng lặp (Circular Reference) trong Excel

Cách xử lý khi gặp lỗi vòng lặp (Circular Reference) trong Excel

Lỗi vòng lặp trong Excel khó chịu với thông báo lỗi Circular Reference ngay khi bảng tính vừa được mở ra. Lỗi vòng lặp trong Excel làm cho không cập nhật được công thức tính toán dẫn đến sai hệ thống về giá trị. Cách sửa lỗi vòng lặp trong Excel bằng 3 bước đơn giản, HocThatNhanh sẽ chia sẻ với bạn ở đây

Hàm AVERAGE trong Excel

Hàm AVERAGE trong Excel

Hàm AVERAGE trong Excel dùng để giá trị trung bình của các số tham chiếu hoặc một dải ô nhanh và chính xác. Cấu trúc và cách sử dụng Hàm AVERAGE trong Excel như thế nào sẽ được làm rõ qua hình ảnh minh họa trong bài này

0879.888.986