Bóc tách khối lượng bê tông móng bằng Qs Crystal

Bóc tách khối lượng bê tông móng bằng Qs Crystal

Bước 1: Tạo dự án mới, sau đó thêm bản vẽ bạn cần bóc tách khối lượng. Thực hiện click chuột phải ở Khu vực Bản vẽ

bóc tách khối lượng bê tông móng

Bước 2: Tạo nhóm mới ở khu vực Bóc tách, thường tên nhóm này là tên công việc. Thực hiện click chuột phải ở khu vực Bóc tách

Bóc tách khối lượng bê tông móng bằng Qs Crystal

Bước 3: Khai báo thông tin

 • Tên nhóm: Tên công việc được đo bóc
 • Id: Tự sinh, bạn không cần đặt tên
 • Thư mục: Thường là đặt tên theo hạng mục/ nhóm công tác
 • Kiểu đo: Đối với công tác bê tông thì kiểu đo ta sẽ để là diện tích

Bóc tách khối lượng bê tông móng bằng Qs Crystal

Mặt cắt móng được sử dụng để thực hành:

Bóc tách khối lượng bê tông móng bằng Qs Crystal

Mặt bằng móng

Bóc tách khối lượng bê tông móng bằng Qs Crystal

Ta nhận thấy, đối với móng băng này thì bê tông lót sẽ mở rộng ra so với mép kết cấu ra mỗi bên là 0.1m. Khi bóc tách trừ khối cọc chiếm chỗ.

Bước 4: Thực hiện bóc tách khối lượng, sử dụng kiểu đường hoặc điểm để đo bóc, nếu cộng thì để tính cộng, nếu trừ thì để tính trừ.

Bóc tách khối lượng bê tông móng bằng Qs Crystal

Bóc tách khối lượng bê tông lót móng đơn

 • Thực hiện chọn kiểu đo là Kiểu đường => đo toàn bộ diện tích bê tông lót móng

Bóc tách khối lượng bê tông móng bằng Qs Crystal

Chọn tính trừ để trừ khối lượng cọc chiếm chỗ, ở phép tính trừ cọc chiếm chỗ các bạn thực hiện x hệ số 3 (do có 3 cọc)

Bóc tách khối lượng bê tông móng bằng Qs Crystal

 •  Click chuột phải vào Nhóm Bê tông lót móng chọn Thuộc tính

+ Nhập chiều cao là 0.1m đúng bằng chiều cao bê tông lót

+ Hiển thị kết quả chọn: Tính thể tích

Bóc tách khối lượng bê tông móng bằng Qs Crystal

Kết quả nhận được như sau:

Bóc tách khối lượng bê tông móng bằng Qs Crystal

Bóc tách khối lượng bê tông móng đơn

Thao tác các bước tương tự bê tông lót

Lưu ý:

 • Chiều cao trừ bê tông cọc chiếm chỗ là 0,1m, hệ số x3 cọc
 • Chiều cao bê tông móng là 0.6m

Bóc tách khối lượng bê tông cổ cột: Thao tác các bước tương tự bê tông lót

Lưu ý:

Chiều cao bê tông cổ cột chiếm chỗ

Kết quả nhận được như sau:

Bóc tách khối lượng bê tông móng bằng Qs Crystal


Phần mềm QS Crystal - Giải pháp chuyển đổi số cho ngành xây dựng

 • Bóc tách khối lượng trực tiếp trên bản vẽ 2D (CAD, PDF, BMP, PNG...)
 • Tăng tốc độ bóc tách khối lượng nhanh hơn gấp 5 lần so với phương pháp truyền thống
 • Tiết kiệm đến 50% nhân lực cho Doanh nghiệp về công việc lập dự toán, đấu thầu, quản lý chi phí
 • Lưu các trao đổi, bàn bạc của các bên trên cùng một hệ thống, hỗ trợ quá trình kiểm tra và theo dõi
 • 100% bản quyền cho doanh nghiệp mà không cần cài đặt thêm các phần mềm khác

Link phần mềm: QS Crystal

Hotline tư vấn và phân phối toàn miền Bắc: 0879 888 986 - HocThatNhanh.vn

 

0879.888.986