Excel VBA Xây dựng
Hàm AVERAGE trong Excel

Hàm AVERAGE trong Excel

Hàm AVERAGE trong Excel dùng để giá trị trung bình của các số tham chiếu hoặc một dải ô nhanh và chính xác. Cấu trúc và cách sử dụng Hàm AVERAGE trong Excel như thế nào sẽ được làm rõ qua hình ảnh minh họa trong bài này

0879.888.986