Hàm MID trong Excel

Hàm MID trong Excel

Trong Excel thì hàm MID được sử dùng khá phổ biến. Khác với những hàm như LEFT hay hàm Right thì hàm này được dùng để cắt những ký tự từ giữa chuỗi đoạn ký tự.

Các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ hơn ý nghĩa và cách sử dụng hàm MID trong Excel

Hàm MID trong Excel là gì?

  • Hàm MID là một trong những hàm về chuỗi và ký tự text trong Excel
  • Hàm MID được sử dụng để trích xuất một số ký tự nhất định từ giữa chuỗi văn bản được cung cấp.
  • Giá trị trả về của hàm là các ký tự được trích xuất.

Cấu trúc của hàm MID trong Excel là:

= MID (Text; start_num; num_chars)

Trong đó :

  1. Text là: Văn bản cần trích xuất.
  2. start_num là: Vị trí bắt đầu cần trích xuất của chuỗi ký tự.
  3. num_chars là: Số ký tự cần trích xuất.

Ví dụ sử dụng hàm MID trong Excel

  • Bước 1: Nhập = MID ➜ Tab
  • Bước 2: Lựa chọn vị trí cần trích xuất ra trong chuỗi ký tự
  • Bước 3: Chọn số ký tự cần cắt ra

Hướng dẫn sử dụng hàm MID trong Excel HocThatNhanh 2021-6-24 ảnh 1

Trong cột C5 bạn lựa chọn trả về 8 ký tự bắt đầu từ ký tự thứ 4. Kết quả sau khi thực hiện hàm MID như hình dưới

Hướng dẫn sử dụng hàm MID trong Excel HocThatNhanh 2021-6-24 ảnh 2

Chúc các bạn thành công!

0879.888.986