Hàm SUBSTITUTE trong Excel

Hàm SUBSTITUTE trong Excel

Để thay một đoạn ký tự này bằng một đoạn ký tự khác cho một chuỗi trong bảng tính Excel bạn sẽ làm như thế nào?

Hàm SUBSTITUTE trong Excel sẽ giúp bạn thực hiện điều này một cách nhanh chóng

Hàm SUBSTITUTE trong Excel là gì?

 • Hàm SUBSTITUTE được sử dụng để thay thế một giá trị này bằng một giá trị khác.
 • Giá trị trả về của hàm SUBSTITUTE là một chuỗi ký tự sau khi đã được thay thế

Cấu trúc của hàm SUBSTITUTE trong Excel

=SUBSTITUTE (text; old_text; new_text; [instance])

Trong đó:

 1. Text: Văn bản mà bạn muốn thay thế các ký tự trong đó.
 2. Old_text: Văn bản cũ bạn muốn được thay thế
 3. New_text: Văn bản mới mà bạn muốn thay  thế cho văn bản cũ.
 4. Instance_num: Vị trí văn bản cũ xuất hiện mà bạn muốn thay bằng văn bản mới

Ví dụ sử dụng hàm SUBSTITUTE trong Excel

 • Bước 1: Nhập =SUBSTITUTE  ➜ Tab
 • Bước 2: Chọn đoạn văn bản muốn thay thế các ký tự trong đó (B4)
 • Bước 3: Chọn đoạn văn bản cũ muốn được thay thế (C4)
 • Bước 4: Chọn đoạn văn bản mới mà bạn muốn thay thế cho đoạn văn bản cũ (D4)
 • Bước 5: Chọn ví trí văn bản cũ xuất hiện mà bạn muốn thay bằng văn bản mới

Hướng dẫn sử dụng hàm SUBSTITUTE trong Excel HocThatNhanh 2021-6-24 ảnh 1
 

Bạn sẽ thu được kết quả như hình dưới

Hướng dẫn sử dụng hàm SUBSTITUTE trong Excel HocThatNhanh 2021-6-24 ảnh 2

Hãy tiếp tục theo dõi các chia sẻ tiếp theo của HocThatNhanh về Excel VBA tại đây nhé!

Chúc các bạn thành công!

0879.888.986