Hàm RANK trong Excel

Hàm RANK trong Excel

Khi bạn cần xác định vị trí tương đối của một số trong danh sách các số, dễ thấy nhất là bạn cần sắp xếp các số này theo thứ tự tăng dần (hoặc giảm dần).

Để giải quyết vấn đề này thì trong Excel chúng ta có hàm RANK. Hàm RANK được sử dụng để xác định vị trí tương đối của một số trong bảng.

HocThatNhanh sẽ chia sẻ với các bạn ý nghĩa và cách thực hiện hàm qua ví dụ minh họa.

Hàm RANK trong Excel là gì?

 • Hàm RANK là hàm được dùng để xác định vị trí tương đối của một đối tượng trong bảng
 • Giá trị trả về của hàm RANK là một số.

Cấu trúc của hàm RANK trong Excel

=RANK(Number;ref;[order])

Trong đó:

 • Number (bắt buộc): giá trị mà bạn muốn tìm thứ hạng
 • Ref (bắt buộc): danh sách các giá trị số mà bạn muốn làm dữ liệu để xếp hạng. Nó có thể được cung cấp dưới dạng một mảng các số hoặc một tham chiếu đến danh sách các số.
 • Order (Tùy chọn): Cách sắp xếp giá trị mà bạn muốn (tăng dần hay giảm dần).

Nếu được ghi là 0 hay bị bỏ qua, thì các giá trị sẽ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần (tức là từ lớn nhất đến nhỏ nhất).

Nếu được ghi là 1 hoặc bất kỳ giá trị khác 0 nào khác, thì các giá trị sẽ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần (tức là từ nhỏ nhất đến lớn nhất).

Lưu ý khi sử dụng hàm RANK

 1. Hàm RANK trong Excel chỉ chạy với các giá trị là số: số dương và số âm, số Không (0), giá trị ngày và thời gian. Các giá trị không phải không phải là số trong đối số Ref sẽ được bỏ qua.
 2. Hàm RANK trả về cùng một thứ hạng cho các giá trị trùng lặp và bỏ qua thứ hạng tiếp theo.
 3. Nếu không thể tìm thấy số liệu trong đối số Ref, hàm RANK sẽ trả về lỗi #N/A.
 4. Trong Excel 2010 và các phiên bản mới hơn, hàm RANK đã được thay thế bằng hàm RANK.EQ và RANK.AVG. Tuy nhiên hàm RANK vẫn sử dụng được trong tất cả phiên bản Excel.

Ví dụ sử dụng hàm RANK trong Excel

 • Bước 1: Nhập RANK ➜ Tab
 • Bước 2: Lựa chọn giá trị cần tìm thứ hạng (I11)
 • Bước 3: Chọn mảng giá trị làm dữ liệu (I5:I15)

Hướng dẫn sử dụng hàm RANK trong Excel HocThatNhanh 2021-6-24 ảnh 1

Bạn sẽ có kết quả I11 được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là 5 trong dãy I5:I15

Hướng dẫn sử dụng hàm RANK trong Excel HocThatNhanh 2021-6-24 ảnh 2
 

Mời cách bạn tiếp tục theo dõi những chia sẻ tiếp theo về Excel VBA trên HocThatNhanh.vn
 


Chia sẻ mới nhất

0879.888.986