Hàm AVERAGE trong Excel

Hàm AVERAGE trong Excel

Hàm AVERAGE trong Excel dùng để giá trị trung bình của các số tham chiếu hoặc một dải ô nhanh và chính xác.

Cấu trúc và cách sử dụng Hàm AVERAGE trong Excel như thế nào sẽ được làm rõ qua hình ảnh minh họa trong bài này

Hàm AVERAGE trong Excel là gì?

 • Hàm AVERAGE là một trong những hàm thống kê trong Excel
 • Hàm AVERAGE được sử dụng để trả về giá trị trung bình của một chuỗi số nhất định trong Excel. Nó được sử dụng để tính trung bình cộng của một tập hợp các đối số nhất định.
 • Giá trị trả về của hàm AVERAGE là một số

Cấu trúc của hàm AVERAGE trong Excel

= AVERAGE (number1, [number2],…)

Trong đó:

 • Number1 (đối số bắt buộc) - Đây là số đầu tiên của một tham chiếu ô hoặc một dải ô mà chúng ta muốn có giá trị trung bình.
 • Number2 (đối số tùy chọn) - Chúng là các số bổ sung, tham chiếu ô hoặc một dải ô mà chúng ta muốn có giá trị trung bình. Cho phép tối đa 255 số.

Lưu ý:

 1. Hàm AVERAGE bỏ qua các ô trống.
 2. Nếu một đối số tham chiếu dải ô hoặc ô chứa văn bản, giá trị lôgic hoặc ô trống, thì những giá trị đó sẽ bị bỏ qua. (bao gồm các ô có giá trị là 0)
 3. Các đối số là giá trị lỗi hoặc văn bản không thể dịch thành số gây ra lỗi trong hàm.

Ví dụ sử dụng hàm AVERAGE trong Excel

 • Bước 1: Nhập AVERAGE Enter
 • Bước 2: Chọn số đầu tiên hoặc một dải ô muốn tính giá trị trung bình
 • Bước 3: Chọn số bổ sung hoặc một dải ô muốn tính giá trị trung bình

Hướng dẫn sử dụng hàm AVERAGE trong Excel HocThatNhanh 2021-6-26 ảnh 1

Bạn sẽ thu được giá trị trung bình của H6:H11 như hình đưới đây

Hướng dẫn sử dụng hàm AVERAGE trong Excel HocThatNhanh 2021-6-26 ảnh 2

Chúc các bạn thành công!

0879.888.986