Excel VBA Xây dựng
Phục hồi tính năng AutoFill để kéo số thứ tự liên tiếp trong Excel

Phục hồi tính năng AutoFill để kéo số thứ tự liên tiếp trong Excel

Fill Series - thao tác giúp chúng ta tạo dãy số liên tiếp là một chức năng của Autofill trong Excel mà ai cũng cần dùng. Nếu tính năng AutoFill không khả dụng, hoặc bị tắt đi, không thể “kéo – thả” các ô (fill and draff-drop) thì cách khắc phục đơn giản như sau: + Vào Excel [Option] > Advanced + Tích chọn  Enable fill handle and cell drag-and-drop + [OK] để hoàn tất

0879.888.986