Hàm LEN trong Excel

Hàm LEN trong Excel

Hàm LEN trong Excel được dùng để tính toán số lượng ký tự trong một chuỗi nhất định.

Cách sử dụng và áp dụng hàm LEN trong Excel như thế nào, bạn hãy xem qua chia sẻ dưới đây từ HocThatNhanh nhé

Hàm LEN trong Excel là gì?

  • Hàm LEN là một hàm văn bản trong excel trả về độ dài của một chuỗi / văn bản.
  • Hàm LEN trong Excel có thể được sử dụng để đếm số ký tự trong một chuỗi văn bản và có thể đếm các chữ cái, số, ký tự đặc biệt, ký tự không in được và tất cả các khoảng trắng từ một ô excel.
  • Hay nói cách khác hàm LEN được sử dụng để tính độ dài của một văn bản trong một ô excel. Giá trị trả về của hàm LEN chính là độ dài của một chuỗi văn bản nhất định.

Cấu trúc của hàm LEN trong Excel

=LEN(text)

Trong đó: Text là văn bản cần tính độ dài

Ví dụ sử dụng hàm LEN trong Excel

  • Bước 1: Nhập LEN Tab
  • Bước 2: Lựa chọn vùng text cần xác định độ dài (ví dụ lựa chọn ô B2)

hàm LEN trong Excel

Kết quả sau khi bạn nhập hàm Len như hình dưới đây:

Hướng dẫn sử dụng hàm LEN trong Excel HocThatNhanh 2021-6-23 ảnh 2


Chúc các bạn thành công!

0879.888.986