Hàm nối chuỗi trong excel - CONCATENATE

Hàm nối chuỗi trong excel - CONCATENATE

Hàm CONCATENATE sẽ giúp bạn nối các giá trị hay các ô tham chiếu trong Excel lại với nhau một cách nhanh chóng

Cách nối chuỗi trong excel với hàm này như thế nào? Các bạn cùng theo dõi qua bài viết này nhé.

Hàm CONCATENATE trong Excel là gì?

 • CONCATENATE trong tiếng Anh có nghĩa là kết hợp và hàm CONCATENATE trong Excel được dùng để nối các đoạn văn bản lại với nhau hoặc kết hợp các giá trị từ nhiều ô thành một ô.
 • Giá trị trả về của hàm là một dãy ký tự được nối lại với nhau.

Cấu trúc của hàm CONCATENATE để nối chuỗi trong Excel

=CONCATENATE (text1; [text2];…)

Trong đó:

 • Text 1 là chuỗi ký tự bắt buộc.
 • Text 2 có thể nhập chuỗi ký tự này hoặc không. Tối đa cho chuỗi Text 2 là 255, nhưng cần có dấu chấm phẩy giữa các chuỗi.

Lưu ý khi sử dụng hàm CONCATENATE để nối chuỗi trong Excel:

 1. Hàm CONCATENATE trong Excel yêu cầu ít nhất một đối số dạng Text để hoạt động.
 2. Giữa các đối số Text cần sử dụng dấu chấm phẩy để ngăn cách.
 3. Khi trong chuỗi ký tự có khoảng cách, cần thêm đối số " " vào giữa các từ.
 4. Trong một công thức CONCATENATE, bạn có thể nối tối đa 255 chuỗi, với tổng cộng 8.192 ký tự.
 5. Kết quả của hàm CONCATENATE luôn là một chuỗi văn bản, ngay cả khi tất cả các giá trị nguồn đều là số.
 6. Hàm CONCATENATE không nhận được đối số dạng mảng. Mỗi tham chiếu ô phải được liệt kê riêng biệt. Ví dụ, bạn cần viết =CONCATENATE(B1;B2;B3) thay vì =CONCATENATE(B1:B3).
 7. Nếu ít nhất một trong các đối số của hàm CONCATENATE không hợp lệ, thì công thức trả về giá trị lỗi #VALUE!

Cách sử dụng hàm CONCATENATE để nối chuỗi trong Excel

Ví dụ 1: Cách nối thông thường

 • Bước 1: Nhập CONCATENATE Tab
 • Bước 2: Lựa chọn chuỗi ký tự đầu tiên (A1)
 • Bước 3: Lựa chọn chuỗi ký tự tiếp theo (A2)

Hướng dẫn sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel HocThatNhanh 2021-6-23 ảnh 1

Kết quả thu được như hình dưới

Hướng dẫn sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel HocThatNhanh 2021-6-23 ảnh 2

Ví dụ 2: Nối đặt thêm từ vào ô tham chiếu

Ví dụ bạn muốn nối thành một câu: Xi măng có khối lượng 100 Tấn

Hướng dẫn sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel HocThatNhanh 2021-6-23 ảnh 3

Kết quả thu được tương tự như ở ví dụ 1

Hướng dẫn sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel HocThatNhanh 2021-6-23 ảnh 4

Trên đây là cách nối chuỗi trong Excel sử dụng Hàm Concatenate có sẵn thay vì phải sử dụng nhiều dấu "&" trong công thức của bạn.

Ngoài ra, nếu bạn muốn nối chuỗi có điều kiện trong Excel, thì có thể tham khảo Hàm ConcatIF có sẵn trong Tiện ích Excel XDAddins của HocThatNhanh nhé.

Chúc các bạn thành công!

 

0879.888.986