Tiến độ - Biện pháp thi công
[TM] Thuyết minh biện pháp thi công xây trát song ngữ Eng-Viet

[TM] Thuyết minh biện pháp thi công xây trát song ngữ Eng-Viet

Biện pháp này trình bày các chỉ tiêu kỹ thuật vật liệu được sử dụng; kỹ thuật công tác xây, trát; chống thấm tường; kế hoạch kiểm soát chất lượng, an toàn và môi trường trong thi công. This method includes specification of material; brick works and plastering works procedure; moistureproofing for brick wall; plan for quality control, safety and environment conservation.

Biện pháp thi công đường giao thông bao gồm xử lý nền đất yếu, nền mặt, cầu cống

Biện pháp thi công đường giao thông bao gồm xử lý nền đất yếu, nền mặt, cầu cống

Các biện pháp thi công chủ đạo có trong Thuyết minh biện pháp thi công gói thầu số 16 - QL50, bao gồm Công tác chuẩn bị hiện trường, Thi công xử lý đất yếu bằng cọc cát, bấc thấm, Thi công hệ thống cống thoát nước, cầu, Thi công nền đường, Thi công hệ thống rãnh thoát nước, Thi công móng, mặt đường, Thi công hệ thống an toàn giao thông, và Hoàn thiện và nghiệm thu bàn giao công trình đưa

0879.888.986