Biện pháp thi công ép cọc D300

Biện pháp thi công ép cọc D300

Chuẩn bị mặt bằng thi công ép cọc D300

Bước đầu  tiên, đơn vị thi công cần chuẩn bị mặt bằng thi công bao gồm các bước sau:

  • Cọc bê tông phải vạch sẵn đường tâm để khi ép tiện lợi cho việc cân chỉnh.

  • Khu vực xếp cọc bê tông phải nằm ngoài khu vực ép cọc, đường đi từ chỗ xếp cọc đến chỗ ép cọc bê tông nên bằng phẳng không gồ ghề lồi, lõm.

  • Loại bỏ những cọc bê tông không đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật và thay thế theo số lượng tương ứng
  • Chuẩn bị và điền đầy đủ các báo cáo kỹ thuật của công tác khảo sát để giám sát công trình

Sau đó, đơn vị thi công tiến hành chọn thiết bị. Thiết bị ép cọc bê tông phải có các chứng chỉ, có lý lịch máy do nơi sản xuất cấp và cơ quan thẩm quyền kiểm tra xác nhận đặc tính kỹ thuật của thiết bị.

Đối với thiết bị ép cọc bê tông bằng hệ kích thuỷ lực cần ghi các đặc tính kỹ thuật cơ bản sau:

  • Áp lực bơm dầu lớn nhất và lưu lượng bơm dầu
  • Phiếu kiểm định chất lượng đồng hồ đo áp lực đầu và van chịu áp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
  • Lực ép của thiết bị phải đảm bảo tác dụng dọc trục cọc khi ép đỉnh.

Biện pháp thi công ép cọc trải qua 4 bước cơ bản sau:

Bước 1: 

- Di chuyển máy vài vị trí tim cọc đã xác định

- Đưa đọn cọc thứ nhất vào vị trí ép. Ép đoạn cọc thứ nhất đến cao độ +1.2 - +1.4 so với mặt đất hiện trạng

Bước 2: 

+ Cẩu đoạn cọc tiếp theo vào giá ép, tỳ lên đoạn cọc thứ nhất ép đến cao độ +0.1 - +0.2 rồi tiến hành hàn nối cọc, sau đó tiếp tục ép ngập đoạn cọc 1, lặp lại như đoan 1

Bước 3: 

- Cẩu đoạn cọc tiếp theo vào, căn chỉnh máy ép

- Tiến hành ép đến cao độ thiết kế thì dừng lại

Bước 4: 

- Di chuyển robot đến vị trí cọc tiếp theo

- Lặp lại từ bước 1 đến bước 3

Bộ tài liệu biện pháp thi công ép cọc D300 của HocThatNhanh chi sẻ bao gồm:

- File cad biện pháp thi công ép cọc D300

- File word thuyết minh biện pháp thi công ép cọc

- File excel nhật ký ép cọc

- ....

Tham gia thảo luận về Hồ sơ chất lượng tại địa chỉ: https://zalo.me/g/wakces217

Đăng ký sử dụng thử phần mềm lập và quản lý hồ sơ chất lượng tại địa chỉ: Phần mềm HSCL XDA

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)

0879.888.986