Tiến độ - Biện pháp thi công
Mẫu bản vẽ triển khai Shop drawing công trình dân dụng

Mẫu bản vẽ triển khai Shop drawing công trình dân dụng

Trước khi thi công thì nhà thầu thi công thường sẽ căn cứ vào bản vẽ thiết kế của Tư vấn thiết kế để triển khai thi công, tuy nhiên bản vẽ vẽ này chỉ thể hiện ở mức cơ bản. Sẽ có rất nhiều chi tiết, cấu kiện, … chúng ta không thể căn cứ vào đó để triển khai thi công trên hiện trường được. Lúc này chúng ta cần bản vẽ shop drawing.

Biện pháp thi công sàn treo Gondola

Biện pháp thi công sàn treo Gondola

Trọn bộ biện pháp thi công sàn treo, sàn thao tác Gondola công trình nhà cao tầng, file có tổng cộng 33 bản vẽ, thể hiện chi tiết các bước triển khai thi công lắp đặt từ lúc bắt đầu triển khai thi công cho tới hoàn thiện của công trình. Bản vẽ biện pháp thi công này có các bản vẽ nổi bật như: Mặt bằng bố trí Gondola tầng thượng, mặt đứng Gondola, chi tiết lắp đặt gondola.

Biện pháp thi công móng trụ điện gió

Biện pháp thi công móng trụ điện gió

Trọn bộ biện pháp thi công móng tuabiner trụ điện gió, file có tổng cộng 11 bản vẽ, thể hiện chi tiết các bước triển khai thi công từ lúc bắt đầu cho tới hoàn thiện lớp áo đường của móng công trình. Các bản vẽ nổi bật bao gồm: trắc đạc nền móng, trình tự thi công giai đọan 1 đào đất và bê tông móng turbine, trình tự thi công giai đoan 2 gia cố nền và thi công kết cấu đường.

0879.888.986