Tiến độ - Biện pháp thi công
Biện pháp thi công sàn treo Gondola

Biện pháp thi công sàn treo Gondola

Trọn bộ biện pháp thi công sàn treo, sàn thao tác Gondola công trình nhà cao tầng, file có tổng cộng 33 bản vẽ, thể hiện chi tiết các bước triển khai thi công lắp đặt từ lúc bắt đầu triển khai thi công cho tới hoàn thiện của công trình. Bản vẽ biện pháp thi công này có các bản vẽ nổi bật như: Mặt bằng bố trí Gondola tầng thượng, mặt đứng Gondola, chi tiết lắp đặt gondola.

Biện pháp thi công móng trụ điện gió

Biện pháp thi công móng trụ điện gió

Trọn bộ biện pháp thi công móng tuabiner trụ điện gió, file có tổng cộng 11 bản vẽ, thể hiện chi tiết các bước triển khai thi công từ lúc bắt đầu cho tới hoàn thiện lớp áo đường của móng công trình. Các bản vẽ nổi bật bao gồm: trắc đạc nền móng, trình tự thi công giai đọan 1 đào đất và bê tông móng turbine, trình tự thi công giai đoan 2 gia cố nền và thi công kết cấu đường.

Mẫu Biên bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng

Mẫu Biên bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng

Biên bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng là công việc ở mọi dự án, từ lúc nhà thầu thi công xây dựng ký hợp đồng với Chủ đầu tư bắt đầu việc triển khai thi công xây dựng. Bên cạnh đó có thể là sự bàn giao giữa nhà thầu chính, nhà thầu phụ hoặc giữa các tổ đội thi công sản xuất với nhau. HTN gửi tới các bạn 2 mẫu biên bản bàn giao mặt bằng, trên cơ sở này bạn có thể chỉnh sửa cho phù hợp

Tiêu chuẩn TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu

TCVN 4447:2012 hay được gọi là tiêu chuẩn đào đất hố móng được chuyển đổi từ TCVN 4447:1987 thành Tiêu chuẩn Quốc gia. TCVN 4447:2012 quy định các yêu cầu phải tuân theo khi thi công và nghiệm thu công tác đất theo phương pháp khô (bằng máy đào, xúc...), phương pháp ướt (bằng cơ giới thủy lực...), phương pháp khoan nổ mìn trong xây dựng, cải tạo nhà và công trình.

[AutoCad] Quy định về lập bản vẽ hoàn công và Mẫu dấu hoàn công mới nhất 2021

[AutoCad] Quy định về lập bản vẽ hoàn công và Mẫu dấu hoàn công mới nhất 2021

Trong quy định mới nhất về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng được áp dụng từ ngày 26/01/2021 theo hiệu lực của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Sau đây là những lưu ý mà Nhà thầu thi công lập Bản vẽ hoàn công cần quan tâm, và đính kèm là file AutoCad mẫu dấu bản vẽ hoàn công theo đúng quy định để Nhà thầu thi công tham khảo sử dụng.

[Review] Quy định mới về quản lý chất lượng cần lưu ý theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

[Review] Quy định mới về quản lý chất lượng cần lưu ý theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

[Review] Quy định mới về quản lý chất lượng cần lưu ý theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP Văn bản mới mà Nhà thầu và TVGS đều quan tâm, Nghị định 06/2021/NĐ-CP hiệu lực từ ngày ký, tức ngày 26/01/2021 Tên chính thức là Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

0879.888.986