Biện pháp thi công phá dỡ, cải tạo, sữa chữa nhà làm việc và trường học

Biện pháp thi công phá dỡ, cải tạo, sữa chữa nhà làm việc và trường học

HocThatNhanh xin chia sẻ với mọi người bộ tài liệu liên quan tới biện pháp thi công phần cải tạo, sữa chữa của 2 dự án khác nhau.

Dự án 1: Cải tạo, sữa chữa nhà làm việc.

Dự án này phần bản vẽ có 32 bản vẽ chi tiết bao gồm đầy đủ quy trình thực hiện cải tạo, sữa chữa nhà làm việc của viện khoa học thể dục thể thao. Nội dung bao gồm:

- Tổng mặt bằng thi công

- Mặt bằng đặt giáo hoàn thiện để cải tạo mặt ngoài

- Chi tiết giáo ngoài nhà

- Mặt  bằng thi công dầm sàn

- Biện pháp thi công cốp pha, cốt thép

- Biện pháp thi công xây tường

- .....

 

Dự án 2: Biện pháp thi công phá dỡ, cải tạo trường học

Bộ tài liệu này bao gồm các nội dung chính sau:

- Phần thuyết minh biện pháp thi công phá dỡ

- Thuyết minh biện pháp thi công hoàn thiện, ME

- Toàn bộ bản vẽ BPTC các phần từ: tổng mặt bằng, BPTC phá dỡ, hoàn thiện, ME, ....

 

 

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)

0879.888.986