[Tài liệu] Biện pháp thi công Đường giao thông - kèm Thuyết minh và bản vẽ

[Tài liệu] Biện pháp thi công Đường giao thông - kèm Thuyết minh và bản vẽ

Thuyết minh Biện pháp thi công Đường giao thông - HocThatNhanh.vn
 

BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG

Đường là một hạng mục công trình quan trọng trong xây dựng cơ sở hạ tầng, và để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, việc thi công đường đòi hỏi sự chú trọng đến các biện pháp thi công, tổ chức và an toàn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tham khảo các file sưu tầm về biện pháp thi công đường giao thông với nội dung được phân chia chi tiết,

Tài liệu thuyết minh biện pháp thi công đính kèm ở cuối.
--------- o0o ---------

MỤC LỤC THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐƯỜNG

Phần 1: Giới thiệu chung về gói thầu ............................................................................

Phần 2: Các giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công

Chương I: Chuẩn bị thi công........................................................................................

Chương II: Phương pháp luận khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công ....................

Chương III: Thi công nền đường .................................................................................

Chương IV: Thi công móng, mặt đường......................................................................

Chương V: Thi công hệ thống thoát nước..................................................................

Chương VI: Thi công cầu bản.......................................................................................

Chương XII: Thi công cây xanh, vỉa hè ....................................................................

Chương XIII: Hệ thống an toàn giao thông,...............................................................

Phần 3: Biện pháp tổ chức thi công

Chương XII: Mặt bằng tổ chức thi công ....................................................................

Chương XII: Nguồn và chất lượng vật tư cung cấp .................................................

Chương XIV: Biện pháp đảm bảo chất lượng xây lắp ..............................................

Chương XV: Biện pháp an toàn giao thông, an toàn lao động ................................

Chương XVI: Biện pháp đảm bảo giao thông ............................................................

Chương XVII: Biện pháp vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.......................

Phần 4: Kế hoạch và tiến độ thi công ............................................................................

Phần 5: Kết luận ...............................................................................................................

Bản vẽ thi công & Biểu đồ tiến độ thi công

Tham gia thảo luận về QA/QA, vui lòng tham gia tại địa chỉ: https://zalo.me/g/wakces217

Bạn có thể tải về tài liệu file word của Thuyết minh biện pháp thi công dưới đây:

0879.888.986