ConcatIf – Hàm nối chuỗi có điều kiện dành cho dân xây dựng làm hồ sơ nghiệm thu chất lượng

ConcatIf – Hàm nối chuỗi có điều kiện dành cho dân xây dựng làm hồ sơ nghiệm thu chất lượng

Ham concatIF
 

Hôm trước viết hàm này cho bạn làm kế toán cùng giường,

Xong mới thấy anh em làm xây dựng có thể dùng để thống kê công việc thi công theo ngày rất hiệu quả nhé!

Hàm ConcatIF To Concatenate multiple cells based on criteria
* Sử dụng   Nối chuỗi có điều kiện  
* Cú pháp   =ConcatIf Delimiter ConcateRange CriteriaRange Criteria)
* Giải thích        
      Tham số Ý nghĩa Kiểu giá trị
      Delimiter Dấu phân cách String
      ConcateRange Vùng lấy giá trị Range
      CriteriaRange Vùng điều kiện Range
      Criteria Điều kiện so sánh String

Bạn có thể copy hàm này thả vào module trong file excel để sử dụng.

Function ConcatIf(delimiter As String, ConcateRange As Range, CriteriaRange As Range, Criteria As Variant) As String
Dim rng As Range
On Error Resume Next
ConcatIf = ""
For Each rng In CriteriaRange
   If WorksheetFunction.CountIf(rng, Criteria) Then   
      ConcatIf = ConcatIf & delimiter & rng.Offset(0, ConcateRange.Column - CriteriaRange.Column)
   End If
Next 
 ConcatIf = Mid(ConcatIf, Len(delimiter) + 1, Len(ConcatIf)) 
'Created by VuMinhHoan
End Function


Vận dụng hàm ConcatIF, anh em có thể tổng hợp công việc thi công và nghiệm thu, đưa vào trong Nhật Ký Thi Công tự động trên Excel VBA một cách đơn giản như video hướng dẫn sau:

 

Tham gia nhóm Kinh nghiệm lập và quản lý hồ sơ chất lượng ở đây: https://www.facebook.com/groups/kinhnghiemlaphscl

Và nếu anh em có câu hỏi hay bất kỳ vướng mắc gì về Excel VBA thực chiến trong xây dựng, hãy để lại comment dưới bài viết này để nhận câu trả lời ngay nhé! yes

Vũ Minh Hoàn fb/hoanvuminh247

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)
0879.888.986