Cách sử dụng Hàm MATCH trong Excel (chi tiết)

Cách sử dụng Hàm MATCH trong Excel (chi tiết)

Hàm MATCH trong Excel giúp bạn dễ dàng tìm kiếm một mục xác định trước trong một vùng, và trả về vị trí tương đối (hay chính là số thứ tự) của mục trong vùng đó.

Cách bước sử dụng hàm MATCH trong Excel đơn giản sẽ được HocThatNhanh chia sẻ ngay trong bài này

Hàm MATCH trong Excel là gì?

 • Hàm MATCH là một trong những hàm về tìm kiếm và tham chiếu
 • Hàm MATCH được sử dụng để tìm kiếm một giá trị trong một mảng/vùng và trả về vị trí của giá trị trong mảng.
 • Giá trị trả về của hàm MATCH là một giá trị số

Cấu trúc của hàm MATCH trong Excel

= MATCH (lookup_value, lookup_array, [match_type])

Trong đó:

 • Lookup_value (đối số bắt buộc) - Đây là giá trị mà chúng ta muốn tra cứu.
 • Lookup_array (đối số bắt buộc) - Mảng dữ liệu sẽ được tìm kiếm.
 • Match_type (đối số tùy chọn) - Nó có thể được đặt thành 1, 0 hoặc -1 để trả về kết quả như dưới đây:

Match_type bằng

Ý nghĩa

1 hoặc bỏ qua

Khi hàm không thể tìm thấy kết quả phù hợp chính xác, nó sẽ trả về vị trí của kết quả gần nhất bên dưới lookup_value.

(Nếu tùy chọn này được sử dụng, lookup_array phải theo thứ tự tăng dần).

0

Khi hàm không thể tìm thấy một kết quả phù hợp chính xác, nó sẽ trả về một lỗi.

(Nếu tùy chọn này được sử dụng, lookup_array không cần phải đặt hàng).

-1

Khi hàm không thể tìm thấy kết quả phù hợp chính xác, nó sẽ trả về vị trí của kết quả gần nhất phía trên lookup_value.

(Nếu tùy chọn này được sử dụng, lookup_array phải theo thứ tự giảm dần).

Lưu ý:

 1. Hàm MATCH không phân biệt chữ hoa và chữ thường khi khớp các giá trị văn bản.
 2. Không có! lỗi - Xảy ra nếu hàm đối sánh không tìm thấy giá trị phù hợp cho giá trị tra cứu.
 3. Hàm hỗ trợ đối sánh gần đúng và chính xác và các ký tự đại diện (* hoặc?) Cho các đối sánh từng phần.

Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel

 • Bước 1: Nhập công thức =MATCH(
 • Bước 2: Chọn giá trị muốn tra cứu  Lookup_value
 • Bước 3: Chọn mảng dữ liệu tìm kiếm Lookup_array
 • Bước 4: Chọn giá trị Match_Type (tùy chọn = 0 để không tìm thấy kết quả sẽ trả về một lỗi) và kết thúc cú pháp

Hướng dẫn sử dụng hàm MATCH trong Excel 2021-6-22 ảnh 1

Kết quả: Sau khi sử dụng hàm MATCH để tìm giá trị D2 thì ta thu được giá trị D2 nằm ở trị trí thứ 8 trong mảng tìm kiếm từ B3 đến B15

Hướng dẫn sử dụng hàm MATCH trong Excel 2021-6-22 ảnh 2

Kết luận:

Trên đây là cách sử dụng Hàm Match, một trong những hàm thường dùng nhất trong Excel

Hàm Match còn hay được sử dụng kết hợp một cách hiệu quả với hàm INDEX.

Mời các bạn cùng theo dõi các bài chia sẻ tiếp theo về học Excel cùng HocThatNhanh.vn nhé

0879.888.986