Hàm SUMIF trong Excel - Ví dụ tính tổng có điều kiện

Hàm SUMIF trong Excel - Ví dụ tính tổng có điều kiện

Trên Excel, nếu bạn muốn tính tổng theo một quy tắc hay điều kiện nhất định, thì bạn cần sử dụng đến hàm SUMIF để tính tổng có điều kiện.

Cấu trúc và cách sử dụng Hàm SumIF trong Excel sẽ có trong bài chia sẻ này

Hàm SUMIF trong Excel là gì?

 • Hàm SUMIF là một trong những hàm về toán học
 • Hàm SUMIF được sử dụng để tính tổng các giá trị thỏa mãn các tiêu chí đã cho
 • Giá trị trả về của hàm SUMIF là tổng các giá trị được cung cấp.

Cấu trúc của hàm SUMIF trong Excel

= SUMIF (Range;Criteria; [sum_range])

Trong đó:

 • Range (đối số bắt buộc) - Phạm vi ô chứa điều kiện mà bạn muốn tính tổng.
 • Criteria (đối số bắt buộc) – Điều kiện tính tổng. (Nó có thể là số, biểu thức hoặc một chuỗi văn bản)
 • sum_range - [tùy chọn] – Vùng cần tính tổng. Nếu sum_range bị bỏ qua, các ô trong phạm vi sẽ được thêm vào với nhau.

Lưu ý:

 1. Hàm SUMIF trả về tổng các ô trong một phạm vi đáp ứng một điều kiện duy nhất. Đối số đầu tiên là phạm vi áp dụng tiêu chí, đối số thứ hai là tiêu chí và đối số cuối cùng là phạm vi chứa các giá trị để tính tổng. SUMIF hỗ trợ các toán tử logic (>, <, <>, =) và các ký tự đại diện (*,?) Để đối sánh từng phần. Tiêu chí có thể sử dụng một giá trị trong một ô khác, như được giải thích bên dưới.
 2. SUMIF nằm trong nhóm tám hàm trong Excel chia tiêu chí logic thành hai phần (phạm vi + tiêu chí). Do đó, cú pháp được sử dụng để xây dựng tiêu chí là khác nhau và SUMIF  yêu cầu một phạm vi ô  cho đối số phạm vi, bạn không thể sử dụng một mảng .
 3. SUMIF chỉ hỗ trợ một điều kiện duy nhất . Nếu bạn cần áp dụng nhiều tiêu chí, hãy sử dụng hàm SUMIFS . Nếu bạn cần thao tác các giá trị xuất hiện trong đối số phạm vi (tức là trích xuất năm từ ngày tháng để sử dụng trong tiêu chí)

Ví dụ sử dụng hàm SUMIF trong Excel

 • Bước 1: Nhập =SUMIF Tab
 • Bước 2: Lựa chọn phạm vi ô chứa điều kiện
 • Bước 3: Lựa chọn điều kiện
 • Bước 4: Tùy chọn vùng cần tính tổng

Ví dụ 1:

Vùng lựa chọn ô có điều kiện từ G5 đến G18

Điều kiện <5000000 và >5000000

Trong bài toán này thì chúng ta không cần lựa chọn tùy chọn.

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF HocThatNhanh 2021-6-22 ảnh 1

 

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF HocThatNhanh 2021-6-22 ảnh 2

Ví dụ 2:

Vùng lựa chọn ô có điều kiện từ G5 đến G18

Điều kiện từ D5 đến D18

Tùy chọn cấp bậc thợ cần tính 3,5/7

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF HocThatNhanh 2021-6-22 ảnh 3
 

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF HocThatNhanh 2021-6-22 ảnh 4
 

Chúc các bạn thành công!

0879.888.986