Hàm INT trong Excel và cách sử dụng

Hàm INT trong Excel và cách sử dụng

Hàm INT là một hàm căn bản và thường dùng về Tính toán trong Excel.
Dưới đây HocThatNhanh sẽ chia sẻ đến bạn cách sử dụng hàm INT trong Excel.

Hàm INT trong Excel là gì?

  • Hàm INT  là một trong những hàm về Tính toán (Math) trong Excel.
  • Hàm INT được sử dụng để làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất.
  • Giá trị trả về của hàm INT là phần nguyên của một số thập phân sau khi làm tròn xong.

Cấu trúc của hàm INT trong Excel

=INT(number)

Trong đó: Number là số hoặc tham chiếu đến ô chứa số mà bạn muốn làm tròn.

Lưu ý: Hàm INT làm tròn xuống, vì vậy các số âm trở nên âm hơn. Ví dụ INT (-12,6) thành (-13)

Ví dụ sử dụng Hàm INT trong Excel

  • Ví dụ 1: Làm tròn với số thập phân dương.

Khi các số là số dương, hàm INT luôn làm tròn xuống số nguyên thấp nhất tiếp theo:

Hàm INT H1
Ví dụ 2: Làm tròn với số thập phân âm.

Khi làm tròn số âm, hàm INT sẽ làm tròn số 0:

Hàm INT H2


Mở rộng

So sánh INT và TRUNC

  • INT tương tự như hàm TRUNC vì cả hai đều có thể trả về phần nguyên của một số.
  • Tuy nhiên, TRUNC chỉ đơn giản là cắt bớt một số, trong khi INT thực sự làm tròn một số thành một số nguyên.
  • Với các số dương và khi TRUNC đang sử dụng giá trị mặc định của 0 đối với num_digits, cả hai hàm đều trả về kết quả giống nhau. Với số âm, kết quả có thể khác nhau.

Ví dụ:

Hàm INT h3

Nếu bạn chỉ đơn giản là muốn phần nguyên của một số, bạn nên sử dụng hàm TRUNC.


Trên đây là cách sử dụng hàm INT trong Excel mà bạn có thể áp dụng.

Nếu có câu hỏi gì về Excel, bạn hãy comment để HocThatNhanh trả lời trong bài tiếp theo nhé!

0879.888.986