Hàm PRODUCT trong Excel và cách sử dụng

Hàm PRODUCT trong Excel và cách sử dụng

Hàm PRODUCT là một hàm căn bản và thường dùng về Tính toán trong Excel.
Dưới đây HocThatNhanh sẽ chia sẻ đến bạn cách sử dụng hàm PRODUCT trong Excel.

Hàm PRODUCT trong Excel là gì?

 • Hàm PRODUCT là một trong những hàm về Tính toán (Math) trong Excel.
 • Hàm PRODUCT được sử dụng để thực hiện tính tích của hai hay nhiều giá trị số với nhau. (Sẽ rất hữu ích khi bạn có dữ liệu nằm rải rác)
 • Giá trị trả về của hàm PRODUCT là kết quả của tích các số cần tính.

Cấu trúc của hàm PRODUCT trong Excel

=PRODUCT(number1, [number2], ...)

Trong đó:

 • number1 - Là đối số bắt buộc chỉ định số được nhân.
 • number2 - [Tùy chọn] Số hoặc dải ô thứ hai cần nhân.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp chỉ cung cấp một đối số, thì hàm này sẽ nhân số đó với 1 và cho đầu ra dưới dạng tích.
 • Hàm PRODUCT chấp nhận tối đa 255 đối số tại 1 thời điểm.
 • Các số có thể được thêm riêng hoặc có thể được lưu trữ trong các ô và được sử dụng các ô đó làm tham chiếu đến hàm PRODUCT.
 • Nếu các ô được để trống, được lưu trữ với các số dưới dạng văn bản, giá trị logic, v.v., thì hàm PRODUCT sẽ bỏ qua các ô đó trong khi thực hiện các phép tính.
 • Nếu các ô chứa bất kỳ giá trị văn bản nào khác, chẳng hạn như tên của một người, thì hàm PRODUCT sẽ đưa ra lỗi #VALUE !.

Ví dụ sử dụng Hàm PRODUCT trong Excel

 • Ví dụ 1: Phép tính có nhiều số liên tiếp

hàm PRODUCT h1

 • Ví dụ 2: Phép tính nhiều số rời rạc

hàm PRODUCT h2
Vậy chỉ cần một lệnh cơ bản mà chúng ta đã thực hiện được phép nhân liên tiếp và các ô rời rạc.


Trên đây là cách sử dụng hàm PRODUCT trong  Excel mà bạn có thể áp dụng

Nếu có câu hỏi gì về Excel, bạn hãy comment để HocThatNhanh trả lời trong bài tiếp theo nhé!

0879.888.986