03 cách tính toán và sử dụng hàm căn bậc hai trong Excel

03 cách tính toán và sử dụng hàm căn bậc hai trong Excel

Hàm căn bậc hai trong Excel là một hàm căn bản và thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực kinh tế kỹ thuật
Dưới đây HocThatNhanh sẽ chia sẻ đến bạn cách sử dụng các hàm tính căn bậc hai trong Excel bao gồm hàm SQRT, hàm POWER và cách tính lũy thừa.

Cách 1: Sử dụng hàm tính căn bậc 2 trong Excel - SQRT

Hàm ‘SQRT’ trong Excel là gì?

  • Hàm SQRT là một trong những hàm về Tính toán (Math) trong Excel.
  • Hàm SQRT được sử dụng để tính căn bậc hai.
  • Giá trị trả về của hàm SQRT là một con số căn bậc hai của một số dương.

Cấu trúc của hàm SQRT trong Excel

=SQRT(Number)

Trong đó: Number là số hoặc tham chiếu đến ô chứa số mà bạn muốn tìm căn bậc hai.

                 Ví dụ: Để có căn bậc hai của 121, ta nhập  =SQRT(121)

Lưu ý: Nếu một số là số âm, hàm SQRT trong Excel trả về lỗi #NUM!.

Tại sao lại như vậy? Vì không có cách nào để bình phương một số mà nhận được kết quả âm.

Ví dụ sử dụng Hàm SQRT trong Excel

Ví dụ 1: Number là số

Hàm căn bậc 2 trong Excel - Hình 1

Ví dụ 2: Number là tham chiếu đến ô chứa số

Hàm căn bậc 2 trong Excel - Hình 2


Cách 2: Sử dụng hàm POWER để tính căn bậc 2 trong Excel

Hàm ‘POWER’ trong Excel là gì?

Cũng như hàm SQRT, hàm POWER là một cách khác để thực hiện tính căn bậc hai. Tức là nâng một số lên lũy thừa 1/2

Cấu trúc của hàm POWER trong Excel

=POWER(Number,power)

Trong đó:

  • Number là số hoặc tham chiếu đến ô chứa số mà bạn muốn tìm căn bậc hai.
  • Power là số, công suất

Lưu ý: Tương tự SQRT, hàm POWER cũng không trả về giá trị khi số âm.

Ví dụ sử dụng Hàm POWER trong Excel

Ví dụ 1: Number là số

Hàm căn bậc 2 trong Excel - Hình 3

Ví dụ 2: Number là tham chiếu đến ô chứa số

Hàm căn bậc 2 trong Excel - Hình 4


 

Cách 3: Cách tính căn bậc hai trong Excel bằng phép tính (toán tử)

Có một cách tính căn bậc hai mà không cần dùng hàm, ta sử dụng kí tự dấu mũ “^”

Trong Excel biểu tượng dấu “^” đóng vai trò là lũy thừa.

Cấu trúc của phép tính lũy thừa trong Excel

=Number^1/2

Trong đó: Number là số hoặc tham chiếu đến ô chứa số mà bạn muốn căn bậc hai

Lưu ý: Tương tự như hai hàm trên phép tính này cũng không trả về giá trị khi số âm.

Ví dụ sử dụng phép tính lũy thừa trong Excel

Ví dụ 1: Number là số

Hàm căn bậc 2 trong Excel - Hình 5

Ví dụ 2: Number là tham chiếu đến ô chứa số

Hàm căn bậc 2 trong Excel - Hình 6


Trên đây là 3 cách tính căn bậc 2 trong Excel mà bạn có thể áp dụng.

Nếu có câu hỏi gì về Excel, bạn hãy comment để HocThatNhanh trả lời trong bài tiếp theo nhé!

0879.888.986