Excel VBA thực chiến
Hàm AVERAGE trong Excel

Hàm AVERAGE trong Excel

Hàm AVERAGE trong Excel dùng để giá trị trung bình của các số tham chiếu hoặc một dải ô nhanh và chính xác. Cấu trúc và cách sử dụng Hàm AVERAGE trong Excel như thế nào sẽ được làm rõ qua hình ảnh minh họa trong bài này

Phục hồi tính năng AutoFill để kéo số thứ tự liên tiếp trong Excel

Phục hồi tính năng AutoFill để kéo số thứ tự liên tiếp trong Excel

Fill Series - thao tác giúp chúng ta tạo dãy số liên tiếp là một chức năng của Autofill trong Excel mà ai cũng cần dùng. Nếu tính năng AutoFill không khả dụng, hoặc bị tắt đi, không thể “kéo – thả” các ô (fill and draff-drop) thì cách khắc phục đơn giản như sau: + Vào Excel [Option] > Advanced + Tích chọn  Enable fill handle and cell drag-and-drop + [OK] để hoàn tất

0879.888.986