Tìm kiếm và Trích xuất dữ liệu trong Excel hiệu quả với hàm VLOOKUP, INDEX và MATCH

Tìm kiếm và Trích xuất dữ liệu trong Excel hiệu quả với hàm VLOOKUP, INDEX và MATCH

Tìm kiếm và trích xuất Dữ liệu trong Excel bằng các Hàm VLOOKUP, INDEX và MATCH thông dụng

Công thức chính:

=INDEX(range, MATCH(lookup_value, lookup_range, match_type)) 

Công thức kết hợp VLOOKUP và MATCH:

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, MATCH(col_name, header_range, 0), FALSE)

Giải thích ý nghĩa

Hàm VLOOKUP:

 • VLOOKUP (Vertical Lookup) là hàm tìm kiếm giá trị trong một cột và trả về giá trị trong cùng một hàng từ một cột khác.
 • Cấu trúc: =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
  • lookup_value: Giá trị cần tìm.
  • table_array: Bảng dữ liệu chứa giá trị cần tìm.
  • col_index_num: Số thứ tự của cột chứa giá trị trả về.
  • [range_lookup]: Xác định tìm kiếm chính xác (FALSE) hay gần đúng (TRUE).

Hàm INDEX:

 • INDEX trả về giá trị của một ô trong bảng hoặc phạm vi dựa trên số hàng và cột.
 • Cấu trúc: =INDEX(array, row_num, [column_num])
  • array: Phạm vi hoặc bảng dữ liệu.
  • row_num: Số hàng của giá trị cần tìm.
  • [column_num]: Số cột của giá trị cần tìm (tùy chọn).

Hàm MATCH:

 • MATCH tìm kiếm một giá trị trong một phạm vi và trả về vị trí tương đối của giá trị đó.
 • Cấu trúc: =MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])
  • lookup_value: Giá trị cần tìm.
  • lookup_array: Phạm vi tìm kiếm.
  • [match_type]: Loại khớp (0 - chính xác, 1 - nhỏ hơn hoặc bằng, -1 - lớn hơn hoặc bằng).

Trường hợp áp dụng tìm kiếm nhanh bằng VLOOKUP, INDEX và MATCH

 1. Tìm kiếm giá trị động trong bảng dữ liệu:

  • Khi bạn có một bảng dữ liệu lớn và cần tìm kiếm giá trị từ một cột dựa trên một giá trị trong cột khác, hàm VLOOKUP có thể kết hợp với MATCH để tự động xác định cột cần tìm kiếm mà không cần thay đổi công thức khi thêm hoặc bớt cột.
 2. Lồng ghép hàm để tìm kiếm theo nhiều tiêu chí:

  • Sử dụng INDEXMATCH lồng ghép cho phép bạn thực hiện tìm kiếm nâng cao, chẳng hạn như tìm kiếm theo nhiều tiêu chí trong bảng dữ liệu phức tạp, nơi mà VLOOKUP thông thường không thể đáp ứng.
 3. Kết hợp hàm để tăng độ linh hoạt và hiệu quả:

  • Việc sử dụng kết hợp các hàm INDEX, MATCHVLOOKUP giúp bạn tạo ra các công thức linh hoạt hơn, có khả năng thay đổi dễ dàng khi cấu trúc bảng dữ liệu thay đổi, đồng thời tăng tốc độ và hiệu quả tìm kiếm.

Tham gia nhóm Zalo

Hỏi đáp Excel VBA GoogleSheet cho Kỹ sư

Tham gia ngay
QR code

Ví dụ cụ thể: Giả sử bạn có bảng dữ liệu về giá trị khối lượng thi công như sau:

STT Hạng Mục Thi Công Tháng 1 (vnđ) Tháng 2 (vnđ) Tháng 3 (vnđ)
1 San Lấp Mặt Bằng 100,000,000 150,000,000 200,000,000
2 Xây Tường 200,000,000 250,000,000 300,000,000
3 Lắp Đặt Điện Nước 300,000,000 350,000,000 400,000,000

Bạn muốn tìm giá trị thi công của hạng mục "Xây Tường" trong tháng 2, bạn có thể sử dụng công thức:

=VLOOKUP("Xây Tường", A2:E4, MATCH("Tháng 2 (vnđ)", A1:E1, 0), FALSE) 

Hoặc sử dụng công thức INDEXMATCH:

=INDEX(B2:E4, MATCH("Xây Tường", B2:B4, 0), MATCH("Tháng 2 (vnđ)", B1:E1, 0))

Kết luận

Việc kết hợp các hàm VLOOKUP, INDEXMATCH không chỉ giúp bạn tìm kiếm dữ liệu hiệu quả mà còn giúp xử lý các tình huống phức tạp trong Excel một cách linh hoạt và nhanh chóng. Đối với người dùng đã thành thạo Excel cơ bản, việc nắm vững và áp dụng những hàm này sẽ nâng cao kỹ năng xử lý dữ liệu của bạn lên một tầm cao mới.


Chia sẻ mới nhất

0879.888.986