Cách Sử Dụng Hàm SUMIFS Trong Excel Để Dễ Dàng Kiểm Soát Chi Phí Dự Án

Cách Sử Dụng Hàm SUMIFS Trong Excel Để Dễ Dàng Kiểm Soát Chi Phí Dự Án

Cách sử dụng hàm SUMIFS trong Excel tính nhanh chi phí thi công dự án

Hàm/Công thức sử dụng

Công thức chính:

=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

Giải thích ý nghĩa

Hàm SUMIFS:

 • SUMIFS (Sum with Multiple Criteria) là hàm tính tổng các giá trị trong một phạm vi dựa trên nhiều tiêu chí.
 • Cấu trúc: =SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)
  • sum_range: Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng.
  • criteria_range1: Phạm vi đầu tiên chứa các tiêu chí.
  • criteria1: Tiêu chí đầu tiên.
  • [criteria_range2, criteria2], ...: Các phạm vi và tiêu chí bổ sung (tùy chọn).

Trường hợp áp dụng hàm SUMIFS trong Excel để tính nhanh chi phí

 1. Tính tổng chi phí theo từng hạng mục trong dự án:

  • Khi bạn cần tổng hợp chi phí cho các hạng mục cụ thể trong dự án xây dựng, hàm SUMIFS sẽ giúp bạn tính toán nhanh chóng và chính xác theo từng tiêu chí như tháng, hạng mục, và trạng thái hoàn thành.
 2. Quản lý ngân sách dự án:

  • Sử dụng SUMIFS để kiểm tra và quản lý ngân sách cho các giai đoạn khác nhau của dự án. Điều này giúp bạn theo dõi chi phí thực tế so với dự toán và điều chỉnh kế hoạch kịp thời.
 3. Theo dõi tiến độ và hiệu quả thi công:

  • Áp dụng SUMIFS để tổng hợp và so sánh khối lượng thi công đã hoàn thành theo từng giai đoạn hoặc khu vực, từ đó đánh giá hiệu quả công việc và đưa ra quyết định quản lý phù hợp.

Tham gia nhóm Zalo

Hỏi đáp Excel VBA GoogleSheet

dành cho Kỹ sư QS-QA.QC

Tham gia ngay
QR code

Ví dụ cụ thể sử dụng hàm SUMIFS trong Excel

Giả sử bạn có bảng dữ liệu quản lý chi phí dự án xây dựng như sau:

STT Hạng Mục Thi Công Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Trạng Thái
1 Kết cấu phần ngầm 100,000,000 150,000,000 200,000,000 Hoàn Thành
2 Kết cấu phần thân 200,000,000 250,000,000 300,000,000 Hoàn Thành
3 Hoàn thiện kiến trúc 300,000,000 350,000,000 400,000,000 Đang Tiến Hành
4 Cấp thoát nước, điện 400,000,000 450,000,000 500,000,000 Đang Tiến Hành

Bạn muốn tính tổng chi phí cho các hạng mục đã hoàn thành trong tháng 2, bạn có thể sử dụng công thức:

=SUMIFS(B2:E5, F2:F5, "Hoàn Thành", B1:E1, "Tháng 2") 
Tiện ích Excel - XDAddin
Tiện ích Excel - XDAddin
 • Tự động hóa file Excel của bạn mà không cần VBA
 • In ấn hàng loạt hồ sơ, nhật ký thi công bất kỳ chỉ vài click
 • Sẵn có các hàm bổ sung không cần biết Code
TẢI NGAY

Kết luận

Việc sử dụng hàm SUMIFS trong Excel giúp bạn quản lý dự án xây dựng một cách hiệu quả hơn bằng cách tổng hợp dữ liệu theo nhiều tiêu chí. Đối với người dùng đã thành thạo Excel cơ bản, việc nắm vững và áp dụng hàm này sẽ nâng cao kỹ năng quản lý chi phí và tiến độ dự án của bạn lên một tầm cao mới.


Chia sẻ mới nhất

0879.888.986