Làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng như thế nào?

Làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng như thế nào?

Làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng là một chức năng cho phép Nhà thầu nhận yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu từ bên mời thầu và trả lời yêu cầu làm rõ thông qua Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia. Khi có thông báo mới nhất từ BMT hệ thống sẽ gửi email cho người phụ trách dự thầu (theo thông tin của CTS nộp HSDT) và lãnh đạo cao nhất của Nhà thầu.

Làm rõ hồ sơ mời thầu qua mạng như thế nào?

Làm rõ hồ sơ mời thầu qua mạng như thế nào?

Làm rõ hồ sơ mời thầu qua mạng là chức năng để nhà thầu gửi yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu đến bên mời thầu thông qua Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia. Nhà thầu không cần gửi văn bản, email hay phương tiện nào khác đến bên mời thầu. Tiết kệm rất nhiều thời gian, công sức, chi phí cho nhà thầu và các thông tin đều được minh bạch, công khai.

Các hình thức lựa chọn nhà thầu phổ biến nhất

Các hình thức lựa chọn nhà thầu phổ biến nhất

Các hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định trong Mục I Chương II Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Có 9 hình thức lựa chọn nhà thầu bao gồm: Đấu thầu rộng rãi; Đấu thầu hạn chế; Chỉ định thầu; Chào hàng cạnh tranh; Mua sắm trực tiếp; Tự thực hiện; Tham gia thực hiện của cộng đồng;Đàm phán giá; Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Phương thức lựa chọn nhà thầu là gì?

Phương thức lựa chọn nhà thầu là gì?

Các phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Chưa có định nghĩa phương thức là gì nhưng có thể hiểu phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là phương pháp và cách thức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Năng lực tài chính của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Năng lực tài chính của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Nhà thầu kê khai thông tin Năng lực Tài chính theo năm và đính kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính được xác nhận của cơ quan thuế. Thông tin khai tại biểu này sẽ được tự động trích xuất sang biểu năng lực tài chính của nhà thầu khi Nhà thầu tham dự gói thầu cụ thể qua mạng.

Hồ sơ năng lực nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Hồ sơ năng lực nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Đăng tải Hồ sơ năng lực nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia giúp nhà thầu chỉ phải nhập thông tin hồ sơ năng lực một lần và có thể sử dụng cho nhiều lần tham dự thầu. Nhà thầu lưu ý cập nhật thường xuyên Hồ sơ năng lực khi có thông tin thay đổi để tiết kiệm thời gian lập HSDT khi tham gia đấu thầu qua mạng.

0879.888.986