[WORD-PDF] Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

[WORD-PDF] Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi), tiếp tục tạo dựng khung pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất về đấu thầu, mua sắm sử dụng nguồn vốn nhà nước; bổ sung nhiều quy định nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc và thích ứng với các đòi hỏi từ thực tiễn, tăng cường hiệu quả công tác lựa chọn nhà thầu, nâng cao hiệu lực thực thi quy định của pháp luật về đấu thầu

Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội 2023

Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội 2023

Ngày 16/01/2023 UBND Thành phố Hà Nội đã công bố các bộ đơn giá xây dựng công trình Phần Sửa chữa và Bảo dưỡng công trình xây dựng, Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình, Phần Khảo sát, Phần Xây dựng công trình lần lượt theo các Quyết định số 377, 378,380, 381/QĐ-UBND

0879.888.986