[WORD-PDF] Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

[WORD-PDF] Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi), tiếp tục tạo dựng khung pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất về đấu thầu, mua sắm sử dụng nguồn vốn nhà nước; bổ sung nhiều quy định nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc và thích ứng với các đòi hỏi từ thực tiễn, tăng cường hiệu quả công tác lựa chọn nhà thầu, nâng cao hiệu lực thực thi quy định của pháp luật về đấu thầu.

Kết cấu Luật Đấu thầu 2023

Luật gồm 10 Chương, 96 Điều, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024:

Luật đấu thầu 2023
Bấm TẢI VỀ tại cuối bài viết để Tải về Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

05 nhóm chính sách nổi bật của Luật Đấu thầu 2023 sẽ giúp các đối tượng liên quan:

  1. Xác định rõ phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng Luật Đấu thầu.
  2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu.
  3. Đơn giản hóa quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, cắt giảm thời gian, chi phí trong hoạt động đấu thầu.
  4. Hoàn thiện chính sách đấu thầu mua sắm hàng hóa trong nước, sản phẩm đổi mới sáng tạo, mua sắm xanh, mua sắm sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi nhóm lao động yếu thế nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
  5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đấu thầu; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động đấu thầu.

Bản Word Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Đây là bản Word do Học Thật Nhanh sưu tầm, với tinh thần chia sẻ cùng anh em, bạn bè đồng nghiệp tham khảo, nghiên cứu.

BẤM ĐỂ TẢI              FILE WORD      |    FILE PDF

Bạn cũng có thể nghiên cứu trực tiếp trên website:


enlightened Nhóm Zalo Hỗ trợ đấu thầu tại đây: https://zalo.me/g/izxqkj367

enlightened Chờ Zoom ► Phổ biến Luật & Nghị định mới tại đây: https://zalo.me/g/ruzgzd963

0879.888.986