Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu mới nhất phiên bản update 25/12/2023

Nghị định này sẽ thay thế Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023
Bạn có thể tải về full file WORD + PDF tại cuối bài viết

Mời Anh Em Bạn bè đồng nghiệp cùng nghiên cứu, thảo luận, trao đổi và có thể gửi ý kiện góp ý về Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo email: [email protected] (chưa biết ngày chốt thời điểm góp ý nếu góp ý AE cứ góp nhé).

Bạn cũng có thể nghiên cứu luôn Dự thảo Nghị định tại đây:

enlightened Tham gia nhóm Zalo Hỗ trợ đấu thầu tại đây: https://zalo.me/g/pcsqsl777

0879.888.986