Mẫu E-HSMT gói thầu xây lắp theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT so sánh với Mẫu theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT

Mẫu E-HSMT gói thầu xây lắp theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT so sánh với Mẫu theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT

Gói thầu Xây lắp luôn có số lượng nhiều nhất và tổng giá trị gói thầu lớn nhất trong tất cả các lĩnh vực của đấu thầu. E-HSMT gói thầu xây lắp được quy định tại đâu và có những điểm mới gì nổi bật? Bài viết này Học Thật Nhanh sẽ cùng Bạn đi tìm hiểu những thay đổi nổi bật nhất của mẫu E-HSMT gói thầu xây lắp mới nhất nhé.

Mẫu E-HSMT gói thầu xây lắp quy định tại đâu?

Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Áp dụng các Mẫu hồ sơ và Phụ lục Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT:

"3. Đối với gói thầu xây lắp:

Mẫu số 3A được sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

Mẫu số 3B được sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

Mẫu số 3C được sử dụng để lập E-HSMST."

Những điểm mới nổi bật của E-HSMT gói thầu xây lắp so với Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT

Như đã chia sẻ ở một số bài viết, với gói thầu xây lắp phương thức lựa chọn nhà thầu chủ yếu sẽ là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (theo cảm tính tỷ lệ khoảng 99,99%) nên chỉ cần tập trung tìm hiểu Mẫu số 3A.

Bạn có thể nghiên cứu ngay trên website HocThatNhanh.vn tại đây hoặc TẢI VỀ file WORD ở cuối bài viết, những nội dung mới đều đã được hight light màu vàng:

 

TẢI VỀ FILE WORD: MẪU E-HSMT XÂY LẮP - MẪU 3A 1GĐ 1 THS 

Tham gia nhóm hỗ trợ, chia sẻ về Đấu thầu tại đây: Nhóm Zalo  |   Nhóm Facebook

0879.888.986