[Chia sẻ Excel-Addin] Hàm tính diễn giải khối lượng trong Excel (Công thức dài 1000 ký tự cũng ăn thóc)

[Chia sẻ Excel-Addin] Hàm tính diễn giải khối lượng trong Excel (Công thức dài 1000 ký tự cũng ăn thóc)

Giới thiệu hàm tính diễn giải khối lượng Excel

Chào các bạn, trước đây mình đã có 02 video hướng dẫn cách tạo hàm tính diễn giải khối lượng Excel

  • Một cách dùng hàm Evaluate và đặt Name trong Excel mà không cần VBA: Xem video
  • Và, một cách tạo hàm tính diễn giải trong Excel VBA chỉ với vài dòng Code: Xem video

Hầu hết các hàm chuyển diễn giải khối lượng thành giá trị số phức tạp, chính xác hơn đều được phát triển từ cách thức cơ bản như trên.

Hôm nay, mình sẽ chia sẻ với bạn thêm một add-in vừa viết có sẵn hàm này. Lát nữa bạn có thể tải về theo link phía cuối bài viết cũng như video này.

Điều khác biệt là chuỗi tính toán (cộng, trừ, nhân, chia) dài hơn 255 ký tự vẫn có thể được chuyển thành giá trị số, điều các hàm diễn giải bằng khác bị đứng hình (lỗi #Value)

Cách sử dụng hàm tính diễn giải khối lượng Excel trong Add-in này

  • Bước 1: Tải về và Giải nén thư mục add-in chứa hàm tính diễn giải khối lượng Excel
  • Bước 2: Mở Excel > Chọn Developer > chọn nút Excel Add-ins > Brower đến thư mục đã giải nén
  • Bước 3: Chọn file XDAdd-In.xll và XDAdd-In64.xll > Ok
  • Bước 4: Mở file Excel của bạn và gọi hàm tính diễn giải HTN_Khoiluong(ô chứa công thức)
  • Bước 5: Kiểm tra kết quả

Cập nhật

***Update 17.12.2021: 

  • Tự động tính chuỗi công thức chứa diễn giải (Móng M1: 2*5*0.5 = 5)
  • Tự động tính tổng một vùng nhiều ô excel chứa diễn giải (không cần thêm SUM)

Hàm tính diễn giải khối lượng Excel HTN_KhoiLuong update
 

Bạn có thể tải về Addin free chứa hàm tính diễn giải khối lượng Excel ở dưới đây

Chia sẻ: Vũ Minh Hoàn

 

0879.888.986