Công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Giang [Mới nhất]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Giang [Mới nhất]

công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang

Lưu ý khi áp dụng công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Giang

Giá vật liệu xây dựng trong bảng 1 công bố Giá vật tư, VLXD đến chân công trình xây dựng tại trung tâm các huyệnthành phố Bắc Giang. Giá vật liệu chưa bao gồm VAT.

Giá vật liệu xây dựng trong bảng 2 công bố Giá vật tư, VLXD đến chân công trình xây dựng tại các huyện  Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang, Lục Namthành phố Bắc Giang. Giá vật liệu chưa bao gồm VAT.

Giá vật liệu xây dựng trong bảng 3 công bố Giá vật tư, VLXD tại nơi sản xuất, đại lý phân phối. Giá vật liệu chưa bao gồm VAT và chi phí vận chuyển đến công trình và các khoản phí hợp pháp khác. 

Tải về Công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Giang các thời điểm

Năm 2023:

Công bố số 01_CBGVLXD-LS ngày 12.01.2023 CBGVL tháng 1 năm 2023

Công bố số 02_CBGVLXD-LS ngày 09.02.2023 CBGVL tháng 2 năm 2023

Công bố số 03_CBGVLXD-LS ngày 11.04.2023 CBGVL tháng 4 năm 2023

Công bố số 04_CBGVLXD-LS ngày 08.05.2023 CBGVL tháng 5 năm 2023

Công bố số 05_CBGVLXD-LS ngày 07.06.2023 CBGVL tháng 6 năm 2023

Công bố số 06_CBGVLXD-LS ngày 11.07.2023 CBGVL tháng 7 năm 2023

Công bố số 07_CBGVLXD-LS ngày 07.08.2023 CBGVL tháng 8 năm 2023

Công bố số 08_CBGVLXD-LS ngày 11.09.2023 CBGVL tháng 9 năm 2023

Công bố số 09_CBGVLXD-LS ngày 10.10.2023 CBGVL tháng 10 năm 2023

Năm 2022:

Công bố 01/CBGVLXD-LS ngày 10/01/2022 của LSXD Bắc Giang CBGVL tháng 1/2022

Công bố số 02_CBGVLXD-LS ngày 10.03.2022 CBGVL tháng 3 năm 2022

Công bố số 03_CBGVLXD-LS ngày 17.03.2022 CBGVL tháng 3 năm 2022

Công bố 04/CBGVLXD-LS ngày 05/04/2022 của LSXD Bắc Giang CBGVL tháng 4/2022

Công bố 05/CBGVLXD-LS ngày 01/06/2022 của LSXD Bắc Giang CBGVL tháng 6/2022

Công bố số 06_CBGVLXD-LS ngày 07.07.2022 CBGVL tháng 7 năm 2022

Công bố số 07_CBGVLXD-LS ngày 02.08.2022 CBGVL tháng 8 năm 2022

Công bố số 08_CBGVLXD-LS ngày 01.09.2022 CBGVL tháng 9 năm 2022

Công bố số 09_CBGVLXD-LS ngày 06.10.2022 CBGVL tháng 10 năm 2022

Công bố số 10_CBGVLXD-LS ngày 09.11.2022 CBGVL tháng 11 năm 2022

Quý III năm 2021

Công bố 05/CBGVLXD-LS ngày 01/07/2021 của LSXD Bắc Giang CBGVL tháng 7/2021

Công bố 06/CBGVLXD-LS ngày 02/08/2021 của LSXD Bắc Giang CBGVL tháng 8/2021

Quý II năm 2021:

Công bố 02/CBGVLXD-LS ngày 12/04/2021 của LSXD Bắc Giang CBGVL tháng 4/2021

Công bố 03/CBGVLXD-LS ngày 04/05/2021 của LSXD Bắc Giang CBGVL tháng 5/2021

Công bố 04/CBGVLXD-LS ngày 31/05/2021 của LSXD Bắc Giang CBGVL tháng 6/2021

Quý I năm 2021:

Công bố 01/CBGVLXD-LS ngày 11/01/2021 của LSXD Bắc Giang CBGVL tháng 1/2021

Quý IV năm 2020:

Công bố 05/CBGVLXD-LS ngày 01/10/2020 của LSXD Bắc Giang CBGVL tháng 10/2020

Quý III năm 2020:

Công bố 03/CBGVLXD-LS ngày 20/07/2020 của LSXD Bắc Giang CBGVL tháng 7/2020

Công bố 04/CBGVLXD-LS ngày 01/09/2020 của LSXD Bắc Giang CBGVL tháng 9/2020

Quý II năm 2020:

Công bố 02/CBGVLXD-LS ngày 01/04/2020 của LSXD Bắc Giang CBGVL tháng 4/2020

Quý I năm 2020:

Công bố 01/CBGVLXD-LS ngày 02/01/2020 của LSXD Bắc Giang CBGVL tháng 1/2020

0879.888.986