[4 bước] - Cách 'đính kèm' word/pdf/... nhanh chóng vào Excel

[4 bước] - Cách 'đính kèm' word/pdf/... nhanh chóng vào Excel

cach-dinh-kem-word-pdf-vao-excel

Để liên kết một file word vào ô trong bảng excel, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Mở file excel và chọn ô cần chứa liên kết đến file word

  2. Ấn chuột phải vào ô được chọn > chọn "Hyperlink" (liên kết) từ menu

  3. Trong hộp thoại "Insert Hyperlink" (chèn liên kết), chọn "Existing File or Web Page" (Tập tin hoặc trang web đã có) từ danh sách các loại liên kết

  4. Chọn file word bạn muốn liên kết bằng cách tìm kiếm nó trong cửa sổ trình duyệt hoặc nhập tên file vào trường "File name" (tên file) => Nhấn OK để hoàn tất

Sau đó, bạn chỉ cần nhấp vào liên kết đã tạo trong ô excel, file word sẽ tự động được mở

Lưu ý: Cần phải lưu cả file excel và word trong cùng một thư mục để liên kết hoạt động chính xác.

0879.888.986