Quản lý chất lượng
Thông tư 26/2016/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về  quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Thông tư 26/2016/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng áp dụng với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016 và thay thế Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06 tháng 4 năm 2011.

Tiêu chuẩn TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu

TCVN 4447:2012 hay được gọi là tiêu chuẩn đào đất hố móng được chuyển đổi từ TCVN 4447:1987 thành Tiêu chuẩn Quốc gia. TCVN 4447:2012 quy định các yêu cầu phải tuân theo khi thi công và nghiệm thu công tác đất theo phương pháp khô (bằng máy đào, xúc...), phương pháp ướt (bằng cơ giới thủy lực...), phương pháp khoan nổ mìn trong xây dựng, cải tạo nhà và công trình.

Hồ sơ hoàn công công trình xây dựng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Hồ sơ hoàn công công trình xây dựng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Hồ sơ hoàn công hay còn gọi tên đầy đủ theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng là Hồ sơ hoàn thành công trình. Danh mục 1 bộ hồ sơ hoàn công đầy đủ được quy định tại Phụ lục VIB Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

Quy định về bản vẽ hoàn công theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Quy định về bản vẽ hoàn công theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Bản vẽ hoàn công là bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành. Bản vẽ hoàn công thể hiện vị trí, kích thước, vật liệu và thiết bị được sử dụng thực tế, được quy định tại Điều 2 và phụ lục IIB - Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện chế tạo sẵn, thiết bị sử dụng cho công trình bao gồm những gì?

Hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện chế tạo sẵn, thiết bị sử dụng cho công trình bao gồm những gì?

Bộ hồ sơ nghiệm thu vật liệu, sản phẩm, cấu kiện trước khi đưa vào sử dụng bao gồm những gì? Bộ hồ sơ nghiệm thu thiết bị sử dụng cho công trình bao gồm những gì? Với 7 gạch đầu dòng chi tiết sẽ giải đáp cho anh em thông tin đó...

Hướng dẫn cách viết nhật ký thi công xây dựng công trình chính xác theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Hướng dẫn cách viết nhật ký thi công xây dựng công trình chính xác theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Hướng dẫn chi tiết cách ghi chép nhật ký thi công xây dựng công trình tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình. Căn cứ Phụ lục IIA của Nghị định 06/20201/NĐ-CP quy định chi tiết về nội dung và hình thức của Nhật ký thi công xây dựng công trình.....

[AutoCad] Quy định về lập bản vẽ hoàn công và Mẫu dấu hoàn công mới nhất 2021

[AutoCad] Quy định về lập bản vẽ hoàn công và Mẫu dấu hoàn công mới nhất 2021

Trong quy định mới nhất về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng được áp dụng từ ngày 26/01/2021 theo hiệu lực của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Sau đây là những lưu ý mà Nhà thầu thi công lập Bản vẽ hoàn công cần quan tâm, và đính kèm là file AutoCad mẫu dấu bản vẽ hoàn công theo đúng quy định để Nhà thầu thi công tham khảo sử dụng.

0879.888.986