Quản lý chất lượng
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng xây dựng công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng xây dựng công trình

Biên bản nghiệm thu khối lượng xây dựng công trình thường được nhà thầu thi công xây dựng sử dụng trong thanh quyết toán. Biểu mẫu này cần phải thể hiện được đầy đủ các thông tin cơ bản như: tên công trình, gói thầu, địa chỉ, thành phần tham gia kí nghiệm thu, bảng khối lượng hoàn thành, căn cứ nghiệm thu hoàn thành khối lượng ...

Danh mục hồ sơ pháp lý của nhà thầu thi công xây dựng

Danh mục hồ sơ pháp lý của nhà thầu thi công xây dựng

Hồ sơ pháp lý là điều kiện bắt buộc mà bất kỳ nhà thầu thi công xây dựng nào trước khi vào thi công xây dựng đều phải chuẩn bị. Từ hồ sơ pháp lý chúng ta sẽ nhận biết được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực thực hiện không. HocThatNhanh xin gửi tới bạn danh mục hồ sơ pháp lý những điểm cơ bản nhất, tùy thuộc vào đặc trưng từng dự án khác nhau mà chúng ta có thể bổ sung thêm, bớt các văn bản này.

Mẫu Biên bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng

Mẫu Biên bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng

Biên bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng là công việc ở mọi dự án, từ lúc nhà thầu thi công xây dựng ký hợp đồng với Chủ đầu tư bắt đầu việc triển khai thi công xây dựng. Bên cạnh đó có thể là sự bàn giao giữa nhà thầu chính, nhà thầu phụ hoặc giữa các tổ đội thi công sản xuất với nhau. HTN gửi tới các bạn 2 mẫu biên bản bàn giao mặt bằng, trên cơ sở này bạn có thể chỉnh sửa cho phù hợp

Thông tư 26/2016/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về  quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Thông tư 26/2016/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng áp dụng với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016 và thay thế Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06 tháng 4 năm 2011.

Tiêu chuẩn TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu

TCVN 4447:2012 hay được gọi là tiêu chuẩn đào đất hố móng được chuyển đổi từ TCVN 4447:1987 thành Tiêu chuẩn Quốc gia. TCVN 4447:2012 quy định các yêu cầu phải tuân theo khi thi công và nghiệm thu công tác đất theo phương pháp khô (bằng máy đào, xúc...), phương pháp ướt (bằng cơ giới thủy lực...), phương pháp khoan nổ mìn trong xây dựng, cải tạo nhà và công trình.

Hồ sơ hoàn công công trình xây dựng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Hồ sơ hoàn công công trình xây dựng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Hồ sơ hoàn công hay còn gọi tên đầy đủ theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng là Hồ sơ hoàn thành công trình. Danh mục 1 bộ hồ sơ hoàn công đầy đủ được quy định tại Phụ lục VIB Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

Quy định về bản vẽ hoàn công theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Quy định về bản vẽ hoàn công theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Bản vẽ hoàn công là bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành. Bản vẽ hoàn công thể hiện vị trí, kích thước, vật liệu và thiết bị được sử dụng thực tế, được quy định tại Điều 2 và phụ lục IIB - Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện chế tạo sẵn, thiết bị sử dụng cho công trình bao gồm những gì?

Hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện chế tạo sẵn, thiết bị sử dụng cho công trình bao gồm những gì?

Bộ hồ sơ nghiệm thu vật liệu, sản phẩm, cấu kiện trước khi đưa vào sử dụng bao gồm những gì? Bộ hồ sơ nghiệm thu thiết bị sử dụng cho công trình bao gồm những gì? Với 7 gạch đầu dòng chi tiết sẽ giải đáp cho anh em thông tin đó...

Hướng dẫn cách viết nhật ký thi công xây dựng công trình chính xác theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Hướng dẫn cách viết nhật ký thi công xây dựng công trình chính xác theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Hướng dẫn chi tiết cách ghi chép nhật ký thi công xây dựng công trình tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình. Căn cứ Phụ lục IIA của Nghị định 06/20201/NĐ-CP quy định chi tiết về nội dung và hình thức của Nhật ký thi công xây dựng công trình.....

0879.888.986