Quản lý chất lượng
TCVN 197-1 : 2014 ISO 6892-1:2009 VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ KÉO - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG

TCVN 197-1 : 2014 ISO 6892-1:2009 VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ KÉO - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG

TCVN 197-1:2014 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ KÉO - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature TCVN 197-1:2014 hoàn toàn tương đương ISO 6892-1:2009. TCVN 197-1:2014 thay thế TCVN 197:2002 (ISO 6892:1998).

Mẫu biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Mẫu biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng hay tên đầy đầy đủ theo quy định là "Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng" . Mẫu biên bản được lập ra mục đích nghiệm thu toàn bộ công trình ghi nhận việc công trình đã hoàn thành và là căn cứ để đưa công trình, dự án được bàn giao và đưa vào sử dụng trong thực tế.

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình

Biên bản nghiệm thu trong dự án thi công xây dựng có rất nhiều biên bản nhưng liên quan tới nhà thầu thì chúng ta có thể nhắc tới 3 biên bản nổi bật gồm: Nghiệm thu công việc, Nghiệm thu vật liệu, sản phẩm đầu vào, Nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình đưa vào sử dụng. Mỗi biên bản đều được quy định bằng các Văn bản quy phạm pháp luật rất chặt chẽ từ Nghị định cho tới Thông tư.

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng xây dựng công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng xây dựng công trình

Biên bản nghiệm thu khối lượng xây dựng công trình thường được nhà thầu thi công xây dựng sử dụng trong thanh quyết toán. Biểu mẫu này cần phải thể hiện được đầy đủ các thông tin cơ bản như: tên công trình, gói thầu, địa chỉ, thành phần tham gia kí nghiệm thu, bảng khối lượng hoàn thành, căn cứ nghiệm thu hoàn thành khối lượng ...

Danh mục hồ sơ pháp lý của nhà thầu thi công xây dựng

Danh mục hồ sơ pháp lý của nhà thầu thi công xây dựng

Hồ sơ pháp lý là điều kiện bắt buộc mà bất kỳ nhà thầu thi công xây dựng nào trước khi vào thi công xây dựng đều phải chuẩn bị. Từ hồ sơ pháp lý chúng ta sẽ nhận biết được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực thực hiện không. HocThatNhanh xin gửi tới bạn danh mục hồ sơ pháp lý những điểm cơ bản nhất, tùy thuộc vào đặc trưng từng dự án khác nhau mà chúng ta có thể bổ sung thêm, bớt các văn bản này.

Mẫu Biên bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng

Mẫu Biên bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng

Biên bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng là công việc ở mọi dự án, từ lúc nhà thầu thi công xây dựng ký hợp đồng với Chủ đầu tư bắt đầu việc triển khai thi công xây dựng. Bên cạnh đó có thể là sự bàn giao giữa nhà thầu chính, nhà thầu phụ hoặc giữa các tổ đội thi công sản xuất với nhau. HTN gửi tới các bạn 2 mẫu biên bản bàn giao mặt bằng, trên cơ sở này bạn có thể chỉnh sửa cho phù hợp

0879.888.986