Quản lý chất lượng
Hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện chế tạo sẵn, thiết bị sử dụng cho công trình bao gồm những gì?

Hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện chế tạo sẵn, thiết bị sử dụng cho công trình bao gồm những gì?

Bộ hồ sơ nghiệm thu vật liệu, sản phẩm, cấu kiện trước khi đưa vào sử dụng bao gồm những gì? Bộ hồ sơ nghiệm thu thiết bị sử dụng cho công trình bao gồm những gì? Với 7 gạch đầu dòng chi tiết sẽ giải đáp cho anh em thông tin đó...

Hướng dẫn cách viết nhật ký thi công xây dựng công trình chính xác theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Hướng dẫn cách viết nhật ký thi công xây dựng công trình chính xác theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Hướng dẫn chi tiết cách ghi chép nhật ký thi công xây dựng công trình tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình. Căn cứ Phụ lục IIA của Nghị định 06/20201/NĐ-CP quy định chi tiết về nội dung và hình thức của Nhật ký thi công xây dựng công trình.....

[AutoCad] Quy định về lập bản vẽ hoàn công và Mẫu dấu hoàn công mới nhất 2021

[AutoCad] Quy định về lập bản vẽ hoàn công và Mẫu dấu hoàn công mới nhất 2021

Trong quy định mới nhất về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng được áp dụng từ ngày 26/01/2021 theo hiệu lực của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Sau đây là những lưu ý mà Nhà thầu thi công lập Bản vẽ hoàn công cần quan tâm, và đính kèm là file AutoCad mẫu dấu bản vẽ hoàn công theo đúng quy định để Nhà thầu thi công tham khảo sử dụng.

[Review] Quy định mới về quản lý chất lượng cần lưu ý theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

[Review] Quy định mới về quản lý chất lượng cần lưu ý theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

[Review] Quy định mới về quản lý chất lượng cần lưu ý theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP Văn bản mới mà Nhà thầu và TVGS đều quan tâm, Nghị định 06/2021/NĐ-CP hiệu lực từ ngày ký, tức ngày 26/01/2021 Tên chính thức là Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

0879.888.986