Quản lý chất lượng
Tiêu chuẩn nghiệm thu vật liệu đầu vào mới nhất

Tiêu chuẩn nghiệm thu vật liệu đầu vào mới nhất

Tiêu chuẩn nghiệm thu vật liệu đầu vào gồm những tiêu chuẩn nào? quy định cho những vật liệu nào? đối với mỗi vật liệu, sản phẩm xây dựng trước khi đưa vào sử dụng trong công trường cần được nghiệm thu xác nhận giữa chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công. Các vật liệu cần được lấy mẫu theo đúng quy cách, sau đó thí nghiệm tại phòng las, kết quả sẽ là cơ sở để nghiệm thu vật liệu.

Danh mục biểu mẫu nghiệm thu thi công cọc khoan nhồi

Danh mục biểu mẫu nghiệm thu thi công cọc khoan nhồi

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại quá trình thi công cũng như nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi. Mẫu biên bản nghiệm thu công việc này tuân thủ theo hướng dẫn của Nghị định 06/2021/NĐ-CP, nêu rõ hạng mục công trình, đối tượng, thời gian và thành phần tham gia nghiệm thu, nội dung nghiệm thu...

Mẫu báo cáo tuần thi công xây dựng công trình mới nhất

Mẫu báo cáo tuần thi công xây dựng công trình mới nhất

Mẫu báo cáo tuần thi công xây dựng công trình hiện nay thường được Tư vấn giám sát sử dụng để báo cáo quá trình thi công xây dựng diễn ra trên công trường theo tuần, tháng ... cho Chủ đầu tư. Mẫu báo cáo này thường thể hiện các nội dung: phù hợp công năng, sử dụng công trình theo giấy phép xây dựng, sự phù hợp về năng lực của nhà thầu, đánh giá khối lượng, tiến độ hoàn thành, thống kê vật liệu TN.

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị trước khi thi công xây dựng

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị trước khi thi công xây dựng

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị trước khi thi công xây dựng, tương tự như vật liệu thì đối với máy móc, thiết bị trước khi đi vào thi công xây dựng công trình cần có nghiệm thu xác nhận đồng ý của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát. Các nội dung kiểm tra chủ yếu bao gồm các nội dung cơ bản như: giấy chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận hiệu chuẩn (nếu có) và các giấy tờ liên quan khác.

Công trình cấp 1 là gì? Quy định phân cấp công trình 1, 2, 3, 4 mới nhất

Công trình cấp 1 là gì? Quy định phân cấp công trình 1, 2, 3, 4 mới nhất

Công trình cấp 1 là gì? Quy định về phân cấp công trình đặc biệt, 1, 2, 3, 4 hiện nay quy định ở đâu? Là các câu hỏi nổi bật được rất nhiều kỹ sư xây dựng quan tâm khi làm về hồ sơ dự thầu, làm về chứng chỉ hành nghề cá nhân và làm năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty. Công trình dân dụng cấp 1: chiều cao >75 ÷ 200, Số tầng cao 25÷50, Tổng diện tích sàn >30.000 m2, Số tầng ngầm ≥5.

0879.888.986