Quản lý chất lượng
Thông tư 10/2021/TT-BXD Hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP và 44/2016/NĐ-CP thay thế Thông tư 26/2016/TT-BXD

Thông tư 10/2021/TT-BXD Hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP và 44/2016/NĐ-CP thay thế Thông tư 26/2016/TT-BXD

Thông tư 10/2021/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý an toàn lao động, chất lượng thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến quản lý an toàn lao động, chất lượng thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng.

Mẫu bản vẽ triển khai Shop drawing công trình dân dụng

Mẫu bản vẽ triển khai Shop drawing công trình dân dụng

Trước khi thi công thì nhà thầu thi công thường sẽ căn cứ vào bản vẽ thiết kế của Tư vấn thiết kế để triển khai thi công, tuy nhiên bản vẽ vẽ này chỉ thể hiện ở mức cơ bản. Sẽ có rất nhiều chi tiết, cấu kiện, … chúng ta không thể căn cứ vào đó để triển khai thi công trên hiện trường được. Lúc này chúng ta cần bản vẽ shop drawing.

Tổng hợp mẫu Checklist nghiệm thu cọc khoan nhồi, tường vây

Tổng hợp mẫu Checklist nghiệm thu cọc khoan nhồi, tường vây

Trọn bộ mẫu checklist nghiệm thu cọc khoan nhồi, tường vây, các checklist này đi kèm với các biên bản nghiệm thu. Anh/em tham khảo và tùy biến áp dụng các biên bản kiểm tra này để phù hợp với dự án mình thi công. Bộ biểu mẫu đã được áp dụng rộng rãi cho rất nhiều nhà cao tầng khắp mọi miền đất nước, nội dung chi tiết với bài viết sau.

Tiêu chuẩn nghiệm thu vật liệu đầu vào mới nhất

Tiêu chuẩn nghiệm thu vật liệu đầu vào mới nhất

Tiêu chuẩn nghiệm thu vật liệu đầu vào gồm những tiêu chuẩn nào? quy định cho những vật liệu nào? đối với mỗi vật liệu, sản phẩm xây dựng trước khi đưa vào sử dụng trong công trường cần được nghiệm thu xác nhận giữa chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công. Các vật liệu cần được lấy mẫu theo đúng quy cách, sau đó thí nghiệm tại phòng las, kết quả sẽ là cơ sở để nghiệm thu vật liệu.

Danh mục biểu mẫu nghiệm thu thi công cọc khoan nhồi

Danh mục biểu mẫu nghiệm thu thi công cọc khoan nhồi

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại quá trình thi công cũng như nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi. Mẫu biên bản nghiệm thu công việc này tuân thủ theo hướng dẫn của Nghị định 06/2021/NĐ-CP, nêu rõ hạng mục công trình, đối tượng, thời gian và thành phần tham gia nghiệm thu, nội dung nghiệm thu...

Mẫu báo cáo tuần thi công xây dựng công trình mới nhất

Mẫu báo cáo tuần thi công xây dựng công trình mới nhất

Mẫu báo cáo tuần thi công xây dựng công trình hiện nay thường được Tư vấn giám sát sử dụng để báo cáo quá trình thi công xây dựng diễn ra trên công trường theo tuần, tháng ... cho Chủ đầu tư. Mẫu báo cáo này thường thể hiện các nội dung: phù hợp công năng, sử dụng công trình theo giấy phép xây dựng, sự phù hợp về năng lực của nhà thầu, đánh giá khối lượng, tiến độ hoàn thành, thống kê vật liệu TN.

0879.888.986