Quản lý chất lượng
Mẫu báo cáo tuần thi công xây dựng công trình mới nhất

Mẫu báo cáo tuần thi công xây dựng công trình mới nhất

Mẫu báo cáo tuần thi công xây dựng công trình hiện nay thường được Tư vấn giám sát sử dụng để báo cáo quá trình thi công xây dựng diễn ra trên công trường theo tuần, tháng ... cho Chủ đầu tư. Mẫu báo cáo này thường thể hiện các nội dung: phù hợp công năng, sử dụng công trình theo giấy phép xây dựng, sự phù hợp về năng lực của nhà thầu, đánh giá khối lượng, tiến độ hoàn thành, thống kê vật liệu TN.

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị trước khi thi công xây dựng

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị trước khi thi công xây dựng

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị trước khi thi công xây dựng, tương tự như vật liệu thì đối với máy móc, thiết bị trước khi đi vào thi công xây dựng công trình cần có nghiệm thu xác nhận đồng ý của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát. Các nội dung kiểm tra chủ yếu bao gồm các nội dung cơ bản như: giấy chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận hiệu chuẩn (nếu có) và các giấy tờ liên quan khác.

Công trình cấp 1 là gì? Quy định phân cấp công trình 1, 2, 3, 4 mới nhất

Công trình cấp 1 là gì? Quy định phân cấp công trình 1, 2, 3, 4 mới nhất

Công trình cấp 1 là gì? Quy định về phân cấp công trình đặc biệt, 1, 2, 3, 4 hiện nay quy định ở đâu? Là các câu hỏi nổi bật được rất nhiều kỹ sư xây dựng quan tâm khi làm về hồ sơ dự thầu, làm về chứng chỉ hành nghề cá nhân và làm năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty. Công trình dân dụng cấp 1: chiều cao >75 ÷ 200, Số tầng cao 25÷50, Tổng diện tích sàn >30.000 m2, Số tầng ngầm ≥5.

0879.888.986