(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình TP Hà Nội năm 2023 theo Quyết định số 381/QĐ-UBND

(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình TP Hà Nội năm 2023 theo Quyết định số 381/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 01 năm 2023, UBND TP Hà Nội đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn TP theo Quyết định số 381/QĐ-UBND và áp dụng chỉnh thức có hiệu lực kể từ ngày ký, gồm bộ đơn giá xây dựng công trình. Phần mềm Dự toán PVKT đã cập nhật đầy đủ bộ đơn giá này.

Bộ đơn giá xây dựng công trình TP Hà Nội năm 2023 theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 16/01/2023

Căn cứ ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình TP Hà Nội:

 • Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sụng một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;
 • Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019
 • Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
 • Văn bản số 3774/UBND-KT ngày 29/10/2021 về việc thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-Cp và các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 10/2021NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội;
 • Quyết định số 1265/QĐ-SXD ngày 31/12/2021 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;
 • Quyết định số 1266/QĐ-SXD ngày 31/12/2021 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;
 • Theo đề nghị của Liên Sở: Xây dựng, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương tại tờ trình số 202/TTrLS:XD-TC-LĐTB&XH-GTVT-NNVPTNT-CT ngày 18/08/2022.

Bộ đơn giá xây dựng được ban hành theo theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 16/01/2023

 • Đơn giá xây dựng công trình (Các mã hiệu đơn giá phần xây dựng AA, AB, AC,...) [ Tải tại đây ]
 • Đơn giá phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Hà Nội theo Quyết định 378/QĐ-UBND

 • Đơn giá phần Sửa chữa và bảo dưỡng công trình Hà Nội theo Quyết định 377/QĐ-UBND

 • Đơn giá phần khảo sát xây dựng thành phố Hà Nội theo Quyết định 380/QĐ-UBND

Bộ đơn giá xây dựng này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm căn cứ xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thời gian hiệu lực của bộ đơn giá xây dựng công trình TP Hà Nội và hình thức chuyển tiếp:

Bộ đơn giá có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2023 và thay thế các Bộ đơn giá đã ban hành trước TP Hà Nội  đã công bố.

Đơn giá nhân công xây dựng thành phố Hà Nội sẽ chia làm 3 khu vực:

 • Vùng I - khu vực 1: Địa bàn các quận và huyện Thanh Trì, huyện Gia Lâm
 • Vùng I - Khu vực 2: Địa bàn các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây
 • Vùng II: Đan Phượng, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Ba Vì

Phương pháp xác định bộ đơn giá xây dựng công trình TP Hà Nội 2023 theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 16/01/2023

Chi phí vật liệu trong bộ đơn giá xây dựng TP Hà 

Là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng
Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng còn bao gồm hao hụt do độ dôi của cát. Chi phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu chính nhân với đơn giá vật liệu tương ứng. Chi phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính.

Chi phí vật liệu được tính trên cơ sở giá vật liệu (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) công bố tại thời điểm quý II năm 2022 trên địa bàn TP Hà Nội. Đối với những loại vật liệu chưa có trong công bố giá thì tham khảo giá trên thị trường.

Chi phí Nhân công trong bộ đơn giá xây dựng TP Hà Nội

Là chi phí ngày công lao động của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng.

Đơn giá nhân công trong tập đơn giá được tính cho khu vực Vùng I - Khu vực I (Gồm các quận, huyện Thanh Trì và huyện Gia Lâm) theo Quyết định số 1265/QĐ-SXD ngày 31/12/2021 của Sở Xây dựng TP Hà Nội về việc công bố Đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

Chi phí máy thi công trong bộ đơn giá xây dựng TP Hà Nội

Là chi phí ca máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Chi phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng nhân với đơn giá ca máy tương ứng. Chi phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.

Giá ca máy và thiết bị thi công dùng để tính toán tập đơn giá được tính cho khu vực Vùng I - Khu vực I (gồm các quận, huyện Thanh Trì và huyện Gia Lâm) theo Quyết định số 1266/QĐ-SXD ngày 31/12/2021 của Sở Xây dựng TP Hà Nội về việc công bố Đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

Áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình TP Hà Nội 2023 theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 trên phần mềm Dự toán PVKT

Ngay sau khi bộ đơn giá được công bố, Phần mềm Dự toán PVKT đã cập nhật đầy đủ đơn giá này bao gồm các bộ: đơn giá xây dựng công trình, đơn giá sữa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng, đơn giá thí nghiệm chuyên nghành xây dựng, đơn giá lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Cách áp dụng trên phần mềm như sau:

Bước 1: Khởi động phần mềm và chọn vào mục "Chọn dữ liệu đơn giá"

Bước 2: Tải bộ đơn giá xây dựng TP Hà Nội mới nhất và lựa chọn Vùng phù hợp để áp dụng lập dự toán

Nếu cần hướng dẫn từ A-Z, Lập dự toánTP Hà Nội mới nhất 2023 áp dụng bộ đơn giá xây dựng theo Quyết định số 381/QĐ-UBND, bạn có thể tham khảo thêm video dưới đây:

Tham gia thảo luận Dự toán, Đấu thầu cùng HTN tại địa chỉhttps://zalo.me/g/gwefex284

Đăng ký Mua phần mềm Dự toán PVKT, vui lòng liên hệ Hotline HTN: 0879 888 986

0879.888.986