Có gì mới trong thông tư 11/2021/TT-BXD? | Hocthanhnhanh.vn

Có gì mới trong thông tư 11/2021/TT-BXD? | Hocthanhnhanh.vn

Ngày 31/08/2021 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 11/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đây là văn bản quan trọng nhất về việc hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Hãy cùng HocThatNhanh.vn tóm lược nhanh và điểm danh những lưu ý quan trọng về Thông tư này nhé.

Bạn có thể TẢI VỀ BẢN GỐC và nghiên cứu trực tiếp Thông tư ở cuối bài viết

Cơ sở, căn cứ ban hành Thông tư 11/2021/TT-BXD

Căn cứ quan trọng nhất để Ban hành Thông tư 11 là Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 có hiệu lực từ 09/02/2021 về về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem thêm bài viết về  Nghị định 10/2021/NĐ-CP một số nội dung và điểm mới quan trọng

Tóm lược nội dung Thông tư 11/2021/TT-BXD

Thông tư 11/2021 rất ngắn gọn với 14 Điều và 10 Phụ lục. Có thể thấy được tất cả các Điều khoản nếu tham chiếu được về Nghị định 10/2021/NĐ-CP thì Thông tư không trích dẫn lại, chỉ chi tiết những vấn đề Nghị định chưa chi tiết.

Thông tư 11/2021/TT-BXD
Thông tư 11/2021/TT-BXD, bạn có thể TẢI VỀ tại cuối bài viết

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu, giá xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư xây dựng công trình, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

2. Thông tư 11 áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP. Các tổ chức, cá nhân khác có thể tham karo áp dụng.

Hiệu lực thi hành

1. Thông tư 11/2021/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021

2. Thông tư 11 thay thế Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và:

  • Thông  tư  số  11/2019/TT-BXD  ngày  26/12/2019 hướng  dẫn  xác  định  giá  ca  máy  và  thiết  bị  thi  công
  • Thông  tư  số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định  và  quản  lý  chỉ  số  giá  xây  dựng
  • Thông  tư  số  15/2019/TT-BXD  ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây  dựng
  • Thông  tư  số  16/2019/TT-BXD  ngày  26/12/2019 dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
  • Thông  tư  số  18/2019/TT-BXD  ngày  26/12/2019  hướng  dẫn  quy  đổi  vốn  đầu  tư  xây  dựng
  • Thông  tư  số  02/2020/TT-BXD  ngày 20/7/2020  sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  điều  của  04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư 11/2021/TT-BXD có 10 Phụ lục

Phần Phụ lục của Thông tư 11 hướng dẫn rất chi tiết các phương pháp xác định sơ bộ TMĐT, TMĐT, dự toán... nên khá nhiều chữ, với 102 trang cho 10 Phụ lục.

Phụ lục số 1 Phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư
Phụ lục số 2 Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình
Phụ lục số 3 Phương pháp xác định chi phí xây dựng
Phụ lục số 4 Phương pháp xác định giá xây dựng công trình
Phụ lục số 5 Phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng
Phụ lục số 6 Phương pháp xác định dự toán chi phí tư vấn
Phụ lục số 7 - Phương pháp quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình
- Mẫu báo cáo kết quả quy đổi vốn đầu tư xây dựng;
Phụ lục số 8 - Mẫu công bố giá vật liệu xây dựng
- Mẫu công bố đơn giá nhân công
- Mẫu công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
Phụ lục số 9 Danh mục hồ sơ xin ý kiến chỉ số giá xây dựng.
Phụ lục số 10 - Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng;
- Mẫu thông báo ý kiến thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng;
- Mẫu báo cáo kết quả thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng làm cơ sở phê duyệt tổng mức đầu tư;
- Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra dự toán xây dựng công trình;
- Mẫu thông báo ý kiến thẩm định dự toán xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng;
- Mẫu báo cáo kết quả thẩm định dự toán xây dựng công trình làm cơ sở phê duyệt dự toán;

Một số lưu ý quan trọng của Thông tư 11/2021/TT-BXD

1. Phương pháp xác định dự toán chi phí xây dựng

Chỉ còn phương pháp xác định theo đơn giá chi tiết không đầy đủ hoặc đơn giá tổng hợp không đầy đủ, rõ ràng hơn về cách lập dự toán theo đơn giá địa phương.

2. Cách xác định Chi phí chung khi lập dự toán

Cách xác định định mức tỷ lệ có sự thay đổi:

  • Xác định dựa vào Chi phí xây dựng trong Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt
  • Đã không còn công thức nội suy, tức là chỉ cần tham chiếu vào các khoảng quy mô giá giá trị của Chi phí xây dựng trong TMĐT
  • Thêm khoảng quy mô giá trị của Chi phí xây dựng trong TMĐT

3. Thêm các xác định chi phí tư vấn xây dựng trường hợp không có định mức tỷ lệ theo Phụ lục 8 - Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về Ban hành định mức xây dựng

Xem thêm: Phân tích 03 điểm thay đổi nổi bật nhất của Thông tư 11/2021/TT-BXD

Bạn cũng có thể nghiên cứu Thông tư 11/2021/TT-BXD ngay tại đây:

Xem thêm: Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng

Xem thêm: Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Tổng hợp: Ks.Nguyễn Văn Toàn

0879.888.986