[Mới nhất] Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng

[Mới nhất] Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng

Ngày 31/08/2021 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Đây là một trong các Thông tư quan trọng hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem thêm: Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Xem thêm: Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng

Xem thêm bài viết về  Nghị định 10/2021/NĐ-CP một số nội dung và điểm mới quan trọng

Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các nội dung nào?

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật gồm:

1. Phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng tại Phụ lục I;

2. Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng tại Phụ lục II;

3. Phương pháp xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán và rà soát, cập nhật hệ thống định mức tại Phụ lục III;

4. Phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng tại Phụ lục IV;

5. Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tại Phụ lục V;

Và Phương pháp đo bóc khối lượng công trình tại Phụ lục VI.

Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
Bạn có thể TẢI VỀ file nén toàn bộ Thông tư 13/2021/TT-BXD và các Phụ lục tại cuối bài viết

Hiệu lực thi hành của Thông tư 13/2021/TT-BXD

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021. 

2. Phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BXD thay thế các phương pháp đã ban hành tại:

  • Mục 1 Phụ lục số 5, Phụ lục số 6, Phụ lục số 7 của Thông tư số 09/2019/TT- BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  • Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
  • Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng;
  • Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  • Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

Những điểm mới trong Thông tư 13/2021/TT-BXD

Bộ Xây dựng đã hợp nhất các văn bản hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để thuận tiện trong việc quản lý.

Thay đổi trong cách xác định đơn giá nhân công nổi bật với việc phân lại các nhóm nhân công.

Một số máy và thiết bị thi công đã được cập nhật công bố thêm như nhóm máy về thí nghiệm điện, đường dây và trạm biết áp.

Một số nội dung khác Học Thật Nhanh sẽ tổng hợp và chia sẻ tới các bạn trong thời gian sắp tới.

Bạn cũng có thể nghiên cứu ngay Thông tư 13/2021/TT-BXD tại đây

Tổng hợp: Ks.Nguyễn Văn Toàn

0879.888.986