03 thay đổi nổi bật nhất của Thông tư 11/2021/TT-BXD về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

03 thay đổi nổi bật nhất của Thông tư 11/2021/TT-BXD về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 31/8/2021 Bộ Xây dựng đã ban hành loạt Thông tư quan trọng hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư Xây dựng. Học Thật Nhanh cũng đã có một số bài viết giới thiệu và gắn link tải về các Thông tư để các bạn nghiên cứu áp dụng.

Xem thêm: Thông tư 11/2021/TT-BXD HD xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Xem thêm: Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng

Xem thêm: Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Bài viết này Học Thật Nhanh sẽ cùng các bạn phân tích sâu hơn về Thông tư 11/2021/TT-BXD để thấy được sự thay đổi nổi bật nhất so với Thông tư 09/2019/TT-BXD.

Thông tư 11/2021/TT-BXD

Thông tư 11/2021/TT-BXD có sự thay đổi về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh bổ sung thêm các nội dung về:

  • Quản lý chỉ số giá trước đây quy định tại Thông tư 14/2019/TT-BXD.
  • Quy đổi vốn đầu tư trước đây quy định tại Thông tư 18/2019/TT-BXD
  • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trước đây quy định một phần tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD và Thông tư 15/2019/TT-BXD

Điều 2: Đối tượng áp dụng không nhắc lại và dẫn chiếu về Điều 2 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, thay đổi này để phù hợp hơn về cách sử dụng từ ngữ "vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP".

Cách xác định định Sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu có thay đổi?

Điều 3. Sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư

Các nội dung về Sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư tại Thông tư 11/2021/TT-BXD chỉ trong gói gọn trong 1 điều thay vì 1 chương (chương II gồm 5 điều như Thông tư 09/2019/TT-BXD). Có thể thấy các nội dung đã quy định rõ ràng trong Nghị định 10 thì không cần nhắc lại tại Thông tư, cách xác định chi tiết được hướng dẫn tại Phụ lục I.

Điều 4: Dự toán xây dựng công trình

Có sự thay đổi về nội dung Chi phí Khác của dự toán thêm nội dung: "b) Các chi phí xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, khí nén, hệ thống cấp nước tại hiện trường; chi phí lắp đặt, tháo dỡ trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray và các loại thiết bị thi công xây dựng khác có tính chất tương tự, nếu không tính chung cho cả dự án thì được dự tính trong chi phí khác của dự toán xây dựng công trình. Các chi phí này được xác định bằng dự toán phù hợp với thiết kế, biện pháp thi công xây dựng và điều kiện đặc thù của công trình." đây thực tế cũng chính là nội dung sửa đổi bổ sung của Thông tư 02/2020/TT-BXD cho Thông tư 09/2019/TT-BXD.

Điều 5, Điều 6: Các thành phần chi phí của dự toán gói thầu

Có sự thay đổi khi có sự xuất hiện của nội dung: Chi phí khác có liên quan trong thành phần của dự toán gói thầu thi công xây dựng nhưng thực tế bản chất vẫn như vậy, đây chính là khoản mục chi phí khác đã nêu ở trên nhưng phục vụ trực tiếp vào việc thi công xây dựng, trước đó chi phí này thuộc Chi phí gián tiếp khác theo quy định của Thông tư 09/2019/TT-BXD.

"b) Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu, dự toán gói thầu thi công xây dựng được bổ sung một hoặc một số chi phí khác có liên quan để thực hiện các công việc thuộc phạm vi của gói thầu như: Chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng đến và ra khỏi công trường; chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công; chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng; chi phí kho bãi chứa vật liệu; chi phí xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, khí nén, hệ thống cấp nước tại hiện trường; chi phí lắp đặt, tháo dỡ trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray, cần trục tháp, một số loại máy, thiết bị thi công xây dựng khác có tính chất tương tự và một số khoản mục chi phí khác có liên quan đến gói thầu."

Chi lắp đặt cẩu trục tháp là một khoản mục trong Các chi phí khác có liên quan
Chi lắp đặt cần trục tháp là một khoản mục trong Các chi phí khác có liên quan

Thông tư 11/2021/TT-BXD quy định chặt chẽ, rõ ràng hơn về việc công bố bộ đơn giá xây dựng, công bố giá vật liệu, nhân công, máy thi công tại các địa phương

Điều 8. Quản lý, công bố giá xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP

Nêu rõ hơn về việc dùng đơn giá xây dựng của địa phương làm cơ sở để xác định và quản lý trên địa bàn tỉnh. Với quy định này có thể việc lập dự toán theo đơn giá địa phương sẽ tương đối phổ biến trong thời gian tới sau khi các địa phương sẽ đồng loạt công bố các Bộ đơn giá của địa phương.

bộ đơn giá xây dựng

Vẫn Trong Điều 8, Bộ Xây dựng đã quy định rõ hơn việc các địa phương quản lý và công bố giá vật liệu, nhân công, máy thi công.

Khi các Sở Xây dựng các địa phương thực hiện đúng theo các quy định định này thì người lập tổng mức đầu tư, lập dự toán... sẽ dễ dàng hơn trong việc xác định các yếu tố đầu vào này

- Sở Xây dựng công bố giá vật liệu, nhân công, máy thi công lần lượt theo mẫu số 01, 02, 03 tại Phụ lục VIII Thông tư 11/2021/TT-BXD; gửi kết quả công bố về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý kèm theo file Excel để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

- Trường hợp cần thiết, Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng theo tháng đối với những loại vật liệu xây dựng có biến động để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thời điểm công bố giá vật liệu xây dựng theo quý là trước ngày 15 tháng đầu quý sau, theo tháng là trước ngày 10 tháng sau.

- Thời điểm công bố đơn giá nhân công xây dựng theo năm là trước ngày 15 tháng một năm sau.

-  Thời điểm công bố giá ca máy và thiết bị thi công theo năm là trước ngày 15 tháng một năm sau.

Bạn có thể tải về file WORD ở cuối bài viết để nghiên cứu Thông tư dễ dàng hơn

Sự thay đổi tại các Phụ lục của Thông tư 11/2021/TT-BXD

Phụ lục I: Phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư

Cơ bản không có sự thay đổi, cách trình bày và cách xác định Sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư tại Thông tư 11/2021/TT-BXD gắn gọn hơn tập trung vào cách xác định theo suất vốn nhiều hơn. Không còn công thức xác định theo công trình, dự án tương tự.

Phụ lục II: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình

Mục 1: Phương pháp xác định Dự toán xây dựng công trình

Cơ bản không có sự thay đổi về các nội dung. Chỉ có 1 số điểm thay đổi nhỏ như:

  • Công thức xác định chi phí thiết bị thêm chi phí vận chuyển và chi phí khác, tuy nhiên phần dưới cũng không có hướng dẫn cụ thể hơn.
  • Chi phí tư vấn đầu tư công thức có cộng thêm chi phí tư vấn khác để phù hợp với thực tế hơn.

Mục 2: Phương pháp xác định dự toán gói thầu

Trong công thức xác định có thêm nội dung Chi phí khác liên quan đến gói thầu đã đề cập ở phần trên. Tuy nhiên cơ bản không có sự thay đổi về bản chất và nội dung.

Mục này cũng không đề cập đến các gói thầu hỗn hợp.

Phụ lục III: Phương pháp xác định chi phí xây dựng

Đây là nội dung quan trọng nhất liên quan trực tiếp đến việc lập Tổng mức đầu tư, lập dự toán xây dựng, dự toán gói thầu thi công xây dựng.

Phương pháp lập dự toán chi phí xây dựng

Thông tư 11/2021/TT-BXD không còn phương pháp lập dự toán chi phí xây dựng tính theo tổng khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công và bảng giá tương ứng.

Chi phí trực tiếp trong chi phí xây dựng đã được hướng dẫn rõ ràng chỉ có 2 cách xác định theo khối lượng và đơn giá xây dựng chi tiết không đầy đủ hoặc đơn giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ. Và đã rõ ràng hơn với quy định:

"Đơn giá xây dựng chi tiết không đầy đủ của công tác thuộc công trình/ Đơn giá xây dựng tổn hợp không đầy đủ được vận dụng theo đơn giá xây dựng chi tiết trong đơn giá xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố; hoặc xác định theo hướng dẫn tại mục I Phụ lục IV Thông tư này"

Phần bôi màu đỏ chính là cách lập dự toán theo đơn giá địa phương từ trước nay vẫn lập và màu xanh là cách lập dự toán theo đơn giá trực tiếp

Cách xác định các thành phần chi phí của chi phí Gián tiếp trong chi phí xây dựng

Đây có thể coi là thay đổi có thể là đáng chú ý nhất vì liên quan trực tiếp đến việc lập tổng mức đầu tư, lập dự toán.

* Cách xác định định mức tỷ lệ chi phí chung và chi phí nhà tạm có sự thay đổi rõ rệt.
"Định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí chung được xác định theo chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt hướng dẫn tại Bảng 3.1 Phụ lục này". Trước đó theo Thông tư 09/2019/TT-BXD định mức tỷ lệ chi phí chung và chi phí nhà tạm đều được xác định theo chi phí trực tiếp.

Quy định này là quay trở lại quy định từ Thông tư 06/2016/TT-BXD, với quy định này thì không cần hệ số điều chỉnh 0,9 khi tính dự toán cho từng gói thầu riêng thuộc cùng dự án như quy định sửa đổi bổ sung tại Thông tư 02/2020/TT-BXD.

Bảng định mức tỷ lệ chi phí chung

Trong Phụ lục này cũng không còn thấy công thức nội suy khi xác đinh các định mức tỷ lệ nữa, từ đó có thể thấy được khi xác định định mức tỷ lệ chi phí chung và chi phí nhà tạm chỉ cần tham chiếu trực tiếp vào đúng khoảng quy mô theo chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư.

* Thêm các khoảng quy mô giá trị để xác định định mức tỷ lệ chi phí chung, chi phí nhà tạm

Bảng 3.1 về Định mức tỷ lệ chi phí chung tính trên chi phí trực tiếp số lượng các mốc quy mô để tham chiếu có thêm quy mô 50 tỷ, 300 tỷ, và 750 tỷ.

Bảng 3.2 về Định mức tỷ lệ chi phí chung tính tính trên chi phí nhân công thêm mốc quy mô 50 tỷ và cũng không cần nội suy mà trực tiếp tham chiếu vào mốc chi phí nhân công trong chi phí xây dựng.

chi phí chung trên chi phí nhân công

Bảng 3.3 về Định mức tỷ lệ chi phí cũng có thay đổi về trị số định mức tỷ lệ

định mức chi phí nhà tạm

Ngoài ra có thêm trường hợp Riêng công tác xây dựng trong đường hầm giao thông khi xác định chi phí chung với công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bảng tổng hợp chi phí xây dựng thay đổi công thức tính

Tại Bảng 3.6 tổng hợp dự toán chi phí xây dựng lần đầu tiên bảng tổng hợp chi phí xây dựng xuất hiện giá trị chênh lệch chi phí vật liệu (CLVL), nhân công (CLNC), máy thi công (CLM), với quy định này thì phương pháp lập dự toán theo đơn giá địa phương có thể sẽ phổ biến hơn.

bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng

Phụ lục IV: Phương pháp xác định giá xây dựng công trình

Cơ bản không có sự thay đổi.

Phụ lục VI: Phương pháp xác định dự toán chi phí tư vấn

Đây là Phụ lục thay thế một phần của Thông tư 16/2019/TT-BXD, đã được chi tiết hơn với từng nội dung chi phí tư vấn cho chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài.

Phụ lục VI ngày cũng có thêm bảng đơn giá ngày công chuyên gia là cơ sở để xác định dự toán chi phí tư vấn chuyên gia trong nước.

Phụ lục VII Phương pháp quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Cơ bản không thay đổi so với Thông tư 18/2019/TT-BXD.

Phụ lục VIII: Mẫu công bố giá vật liệu, đơn giá nhân công, giá ca máy thi công

Quy định này sẽ thống nhất ở các địa phương, giúp người lập dự toán dễ dàng hơn khi lập dự toán.

Như vậy điểm thay đổi nổi bật nhất của Thông tư 11/2021/TT-BXD là

- Cách xác định chi chung, chi phí nhà tạm trong chi phí xây dựng công trình

- Quy định chặt chẽ hơn về việc công bố đơn giá xây dựng các địa phương, công bố giá vật liệu, đơn giá nhân công, giá ca máy

- Có thêm bảng đơn giá ngày công chuyên gia để xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Mời các bạn theo dõi thêm Video dưới đây để cùng Học Thật Nhanh phân tích kỹ hơn:

0879.888.986