Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng - Một số nội dung cơ bản và điểm mới quan trọng

Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng - Một số nội dung cơ bản và điểm mới quan trọng

Ngày 30/03/2021 đội ngũ HTN đã tham gia Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về Xây dựng. Tại buổi hội nghị chúng tôi đã học hỏi trực tiếp từ các Chuyên gia là người trực tiếp tham gia Ban biên soạn các văn bản nổi bật như Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị đinh 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng... . Từ đó có thêm nhiều hiểu biết sâu sắc hơn về các quy định pháp luật về Xây dựng.

Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật về xây dựng tại Bộ Xây dựng ngày 30/03/2021

Tại đây chúng tôi cũng đã được chia sẻ file slide bài thuyết trình của các Chuyên gia. Với mong muốn phổ biến các kiến thức này tới toàn thể bạn bè đồng nghiệp cả nước, Học Thật Nhanh chia sẻ lại qua bài viết này.

Slide tài liệu do tác giả Ông Hồ Ngọc Sơn - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng biên soạn và trình bày tại Hội nghị. Nội dung chính như sau:

Căn cứ, cơ sở ban hành Nghị định 10/2021/NĐ-CP

1. Quy định chi tiết những nội dung mới tại Luật số 62/2020/QH14

2. Đảm bảo sự thống nhất với các quy định của pháp luật khác có liên quan

3. Tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai trong thực tế (rất hay và quan trọng với các Cơ quan quản lý nhà nước)

Nghị định 10/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Nghị định 10/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Kết cấu của Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Nghị định này có 09 Chương với 46 Điều:

1. Chương 1: Quy định chung (3 Điều từ 1-3)

2. Chương 2: Sơ bộ Tổng mức đầu tư, Tổng mức đầu tư xây dựng (7 Điều từ: 4-10)

3. Chương 3: Dự toán xây dựng (9 Điều từ: 11-19)

4. Định mức xây dựng, Giá xây dựng công trình và Chỉ số giá xây dựng (10 Điều từ: 20-29)

5. Chi phí quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng (3 Điều từ: 30-32)

6. Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng và thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng (3 Điều từ: 33-35)

7. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người quyết định đầu tư, CĐT, Nhà thầu XD trong QLCP đầu tư xây dựng (4 Điều từ: 36-39)

8. Quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng (4 Điều từ: 40-43)

9. Điều khoản thi hành (3 Điều từ: 44-46)

Các nội dung thay đổi cơ bản tại Nghị định 10/2021/NĐ-CP

1. Quy định rõ về nguyên tắc quản lý chi phí

2. Bổ sung hướng dẫn chi tiết phương pháp xác định chi phí

3. Thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng

4. Hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng

5. Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Nhiều nội dung quan trọng khác mời bạn tham khảo slide trình bày dưới đây hoặc Bấm tải về tài liệu ở cuối bài viết

Xem thêm bài viết và tải về Nghị định 10/2021/NĐ-CP nếu bạn chưa có

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP THAY THẾ Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

0879.888.986