[Mới nhất] Đơn giá nhân công xây dựng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Thành phố Hồ Chí Minh 2021

[Mới nhất] Đơn giá nhân công xây dựng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Thành phố Hồ Chí Minh 2021

Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP..

Chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng theo Thông tư 12/2021/TT-BXD có thay đổi gì và Bảng nội suy MỚI NHẤT

Chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng theo Thông tư 12/2021/TT-BXD có thay đổi gì và Bảng nội suy MỚI NHẤT

Chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng là hai khoản mục chi phí chắc chắn phải có trong dự toán chi phí xây dựng của bất kỳ dự án nào. Để xác định hai khoản mục chi phí này, ngày 31/08/2021 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng với Phụ lục 8 là định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

03 thay đổi nổi bật nhất của Thông tư 11/2021/TT-BXD về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

03 thay đổi nổi bật nhất của Thông tư 11/2021/TT-BXD về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Phân tích những thay đổi nổi bật nhất trong Thông tư 11/2021/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đặc biệt liên quan đến lập sở bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng và dự toán gói thầu xây dựng

0879.888.986