[Tài Liệu] Thiết kế, dự toán đầy đủ cho công trình trường học 4 tầng

[Tài Liệu] Thiết kế, dự toán đầy đủ cho công trình trường học 4 tầng

Truong Học 4 tầng Dự toán + Thiết kế
 

Một công trình đầy đủ cả thiết kế và dự toán có thể rất nhiều anh/em sẽ dùng tới khi cần, bao gồm:

1) Phần dự toán:

     - Dự toán phần ME

     - Dự toán phần xây dựng: Kết cấu móng + kết cấu thân +Xây thô+ Hoàn thiện

     - Dự toán phần hố ga, bể phốt

2) Phần thiết kế:

     - Phần kiến trúc

     - Phần thiết kế

Tài liệu tải về dưới đây:

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)
0879.888.986